اصول و مبانی آموزش و یادگیری

0
1067

آموزش و یادگیری

 انتخاب راهبرد تدریس مناسب برای موفقیت فرایند تدریس حیاتی است. استفاده از شیوه های تدریس متفاوت ممکن است به وقت و دقت کافی نیاز داشته باشد اما انتخاب درست روش تدریس، کارآیی تدریس مدرس را بالا برده، فرایند یادگیری – یاددهی، را تسهیل می کند و بدین ترتیب فراگیران انگیزه و اشتیاق لازم را برای یاد گرفتن خواهند داشت.

یادگیری یک فرآیند سازنده است که در آن هر دانشجو اطلاعات جدید را دریافت می کند و آن را به اطلاعات قبلی خود اضافه می نماید.

تدریس یک چارچوپ را برای یادگیری ایجاد می کند و یادگیری هنگامی اتفاق می افتد که دانشجو بتواند بین مطالب درسی جدید و مطالب قبلی ارتباط معنی داری برقرار کند و برای یادگیری یک ماهیت سازنده قائل باشد.

 مدرس باید بتواند از تمام مهارت های یادگیری دانشجو، در امر تدریس استفاده کند و وظیفه دارد به عنوان یک تسهیل کننده امر یادگیری در کلاس درس، دانشجو را تشویق کند تا در مورد مطالب ارائه شده فکر کند و بین مطلب جدید و دانستنی های قبلی خود ارتباط برقرار کند، مطلب درسی را به روش خودش یاد بگیرد و بتواند در آینده از این اطلاعات استفاده کند.

مدرس باید با آگاهی کامل از راهبردهای تدریس مناسب و کارآمد استفاده کند راهبردهای تدریس ( Teaching Strategies )، انواع روشهایی هستند که مدرس برای ارائه تدریس به فراگیران به کار می گیرد، این شیوه ها برای دستیابی به اهداف عملکردی از پیش تعیین شده به کار می روند.

ابتدا طرح آموزشی توسط مدرس نوشته و محتوا سازماندهی می شود. مدرس باید در موارد زیر تصمیم بگیرد.

۱ – نوع و میزان محتوای ارائه شده در طول تدریس

۲ – توالی محتوا

۳ – انتخاب فعالیت ها و شیوه ارائه محتوای تدریس

مدرس تصمیم می گیرد که بهترین شیوه ارائه محتوا در یک کلاس کدام روش است؟

سخنرانی، بحث کلاسی، شیوه های شبیه سازی کامپیوتری و … راهبردها به تنهایی مهم نیستند. آنچه که در ضمن تدریس با این روش ها اتفاق می افتد، حائز اهمیت است.

 

افزودن دیدگاه