ارتباط با ما

نام وب سایت: دنیای آموزش ایران دیجیتال

مدیریت: سید امین موافقی

تحصیلات: کارشناسی تکنولوژی آموزشی

کارشناس سمعی و بصری و کارشناس امور آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران

شماره تماس: ۰۹۱۲۳۴۵۴۲۳۳ و ۰۹۳۶۹۱۹۲۲۵۵

پست الکترونیک: aminmovafeghi@gmail.com

بخشی از رزومه کاری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران:

http://edcworld.ir/Data/REZOMEH.pdf

 

Email: aminmovafeghi@Gmail.com

Email: edcworlds@Gmail.com