کارشناسی علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی

0
798

گروه آزمایشی : علوم انسانی

رشته دانشگاهی : کارشناسی علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی

تعریف و اهداف رشته :

تکنولوژی آموزشی در لغت از واژه های خاص ” تکنو ” به معنی برخورد سیستماتیک با پدیده ای علمی ،”لوژی” به معنای شناخت و ” آموزش ” به معنای فعالیتهای هدفمندی که توسط مربیان یا معلمان انجام می شود، تشکیل شده است .

تکنولوژی آموزشی عبارتست از مجموعه روشها و دستورالعملهایی که با استفاده از آنها یافته های علمی برای حل مسائل آموزشی اعم از طرح ،اجرا و ارزشیابی در برنامه های آموزشی به کار گرفته می شود.

در حقیقت تکنولوژی آموزشی تنها به بکارگیری وسایل و ابزار یا استفاده از یافته های تحقیقاتی در زمینه تئوریهای یادگیری محدود نمی شود ،بلکه هچون یک علم کاربردی (تکنولوژی) با بهره گیری از یافته های تمام علوم به حل مسائل آموزشی اقدام می کند.

تکنولوژی آموزشی معطوف به یک جنبه یا بعد خاص در زمینه آموزشی نمی باشد، بلکه همه ی مسائل و سیستمهای یادگیری تعلیم و تربیت را در بر می گیرد.

در کل می توان گفت که رشته ی تکنولوژی آموزشی تلاش می کند تا با طراحی دقیق و صحیح نظام آموزشی به معلمها بیاموزد که چگونه معلمی ورزیده ،کاردان و ماهر شوند و تدریس خود را بر پایه ی بهترین شیوه ی یادگیری استوار سازند. این دانش همچنین به مسئولان نظام آموزشی بهترین راه تدوین کتب درسی، مدیریت آموزشی و ارزشیابی آموزشی را نشان می دهد.

توانایی های ورود به این رشته :

دانش آموز علاقه مند به تحصیل در این رشته باید از نظر هوشی ،توانایی فوق العاده ای داشته و دید هنری داشته باشد. خلاقیت، تجسم فضایی و ادراک حسی از ضروریات این رشته محسوب می شود.

علاقه به مردم ،علاقه به امور ذهنی و کار با داده ها ، علاقه به تغییر و تحول، علاقه به کار عملی، برخورد مناسب، همدلی و درک دیگران، ثبات عاطفی و علاقه مندی به تدریس و یادگیری از ملزومات این گرایش است. صبر و حوصله و قبول مسئولیت و ظاهر آراسته برای علاقمند تحصیل در این رشته الزامیست.

 توانایی های فارغ التحصیلان : 

فارغ التحصیلان این گرایش می توانند در موارد زیر از تواناییهای خود که حاصل از آموزش این گرایش است استفاده کنند:

 • طراحی، اجرا و ارزیابی سیستماتیک نظام های آموزشی و فرایند آموزش – یادگیری
 • طراحی، تهیه و تولید رسانه ها، مواد، وسایل و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی
 • طراحی و سازماندهی مراکز خدمات آموزشی یا منابع یادگیری و مدیریت آنها
 • برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی آن برای مراکز و منابع یادگیری
 • برنامه ریزی آموزشی و درسی برای مقاطع مختلف آموزش رسمی و غیر رسمی
 • راهنمایی و ارائه مشاوره آموزشی به معلمان، مسئولان و سایر همکاران آموزشی
 • طراحی، اجرا و ارزیابی مراکز توسعه آموزش و مراکز جامع یادگیری
 • تولید رسانه ها

موقعیت های شغلی :

 مراکزی که فارغ التحصیلان می توانند در آن به کار گماشته شوند عبارتند از :

 • مراکز تکنولوژی آموزشی ،سازمانها ی دولتی و غیر دولتی مانند کلیه ی مراکز آموزشی از دبستان تا دانشگاه ،صدا و سیما ، … و خود اشتغالی.
 • سرپرستی مرکز منابع یادگیری و مؤسسات تولید مواد آموزشی.
 • مراکز آموزشی در بخش تجارت و صنعت، ارتش و دانشکده های بهداشت بخش خصوصی .

عده ای از فارغ التحصیلان نیز جذب مدارس غیر انتفاعی

یا وزارت ارشاد و یا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می شوند.

تحصیلات تکمیلی :

فارغ التحصیلان در کلیه ی شاخه های علوم انسانی از جمله برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی درسی ،مدیریت آموزشی تحقیقات آموزشی ،تکنولوژی آموزشی و … قادر به ادامه تحصیل هستند.

واحدهای درسی و طول مدت تحصیل :

 • طول متوسط تحصیل در این رشته ۴ سال می باشد و دروس آن در ۸ نیمسال تحصیلی برنامه ریزی شده است و واحدهای درسی آن شامل ۱۳۵ واحد می باشد که به گروههای زیر تقسیم بندی می شوند:

دروس عمومی مشترک برای تمامی رشته ها

نام درس واحد نام درس واحد نام درس واحد
تاریخ اسلام ۲ فارسی ۳ اخلاق و تربیت اسلامی ۲
تربیت بدنی (۱) ۱ متون اسلامی ۲ انقلاب اسلامی و ریشه های آن ۲
تربیت بدنی (۲) ۱ معارف اسلامی(۱) ۲ تنظیم خانواده و جمعیت ۲
زبان خارجه ۳ معارف اسلامی(۲) ۲

دروس اصلی و تخصصی تکنولوژی آموزشی

ب)دروس پایه واحد ج)دروس اصلی واحد ج)دروس تخصصی واحد ه)دروس اختیاری  
آموزش و پرورش تطبیقی ۲ فلسفه آموزش و پرورش ۳ آموزش مبتنی بر روش سیستمها ۲ آموزش بزرگسالان ۲
اخلاق اسلامی (اصلی) ۲ مقدمات مدیریت آموزشی ۲ آشنایی با مراکز مواد آموزشی ۳ آموزش قرآن ۲
اقتصاد آموزش و پرورش ۳  مقدمات مشاوره و راهنمایی ۳ آموزش برنامه ای ۲ انسانشناسی در اسلام ۲
آموزش و پرورش استثنایی ۳  مقدمات تکنولوژی آموزشی ۳ اصول طراحی پیامهای آموزشی ۲ بهداشت عمومی ۲
آشنایی با کتابخانه اصول کتابداری ۲ مقدمات روش تحقیق در ۳ انتخاب ، بهره برداری و ارزیابی ۲ بهداشت مدارس ۲
اصول ومبانی آموزش وپرورش ۳ علوم تربیتی اصول برنامه ریزی درسی وتحلیل محتوا ۲ روانشناسی اجتماعی ۲
تاریخ آموزش و پرورش در ۲  مقدمات برنامه ریزی ۲ اصول عکاسی ۳ روانشناسی شخصیت ۲
اسلام و ایران آموزشی و درسی اصول طراحی نظام های آموزشی ۲ زیست شناسی ۲
جامعه شناسی عمومی ۳ دروس تخصصی ارزیابی نظام های کوچک آموزشی ۲ کلیات اقتصاد ۲
جامعه شناسی آموزش پرورش ۳ زبان تخصصی ۲ برنامه ریزی درسی ابتدایی ۲ کلیات فلسفه ۲
روشها و فنون تدریس ۳ سمینار برنامه ریزی درسی و ۲ برنامه ریزی درسی متوسطه ۲ مسائل آموزش و پرورش ۲
روانشناسی عمومی ۳ آموزشی تئوریهای کاربرد رسانه های جمعی ۲ ایران
روشهای آماری در علوم تربیتی ۲ کار عملی فردی ۲ تولید مواد آموزشی ۲
روانشناسی تربیتی ۳ کار عملی گروهی ۳ تولید فیلم آموزشی ۳
روانشناسی رشد (۱) ۲ مبانی ارتباط انسانی ۲ تولید برنامه های تلویزیونی ۲
روانشناسی رشد (۲) ۲ مقدمات کامپیوتر ۲ رادیوتلوزیونی آموزشی ۲
سنجش واندازه گیری درعلوم تربیتی ۳
۵۷ ۴۸ ۸

 

منابع :

 • راهنمای کامل رشته های دانشگاهی و زمینه های شغلی /گروه مؤلفین حسیت اسکندری ، حامد مقصودی – تهران عابد ۱۳۸۴ .
 • فرهنگ مشاغل / ﺗﺄلیف طیبه زندی پور – تهران نشر ساوالان ، ۱۳۸۴.
 • آشنایی با رشته های دانشگاهی / تدوین فیروزه سودایی شبستری – تهران : سازمان سنجش آموزش کشور ،مرکز انتشارات ۱۳۸۳.

افزودن دیدگاه