چرا نگرش مهم‌تر از هوش است؟

0
897

 چرا نگرش مهم‌تر از هوش است؟

وقتی از موفقیت صحبت به میان می‌آید، ممکن است اینطور فکر کنیم که فقط افراد باهوش می‌توانند موفق شوند. ولی تحقیقاتی که اخیرا انجام شده‌اند این طرز فکر و نگرش شما را تغییر خواهند داد. تحقیق اخیر نشان می‌دهد که نگرش شما، خیلی بهتر از هوشتان می‌تواند موفقیت شما را پیش‌بینی و البته تضمین کند. طبق این تحقیقات افراد به لحاظ نگرشی به دو دسته تقسیم می‌َشوند: افراد با طرز فکر ثابت و افراد با طرز فکر رشد.

 اگر فردی با طرز فکر ثابت باشید بر این باور خواهید بود که شما همین هستید و قابل‌تغییر نیستید. در این صورت وقتی با چالش مواجه می‌شوید دچار مشکل خواهید شد، زیرا هر چیزی که خارج از توان شما باشد باعث ناامیدی‌تان می‌گردد.

 ولی افرادی که طرز فکر رشد دارند معتقدند که با تلاش و کوشش می‌توانند بهتر شوند. این افراد حتی اگر ضریب هوشی پایین‌تری داشته باشند باز هم موفقتراز افرادی که طرز فکر ثابت دارند،عمل می کنند؛زیرا این افراد از چالش‌ها استقبال کرده و آنها را فرصت‌هایی برای یادگیری چیزهای جدید می‌دانند.

بنابراین گرچه داشتن توانایی‌هایی مثل هوشمند بودن باعث اعتماد به نفس می‌شود ولی این نگرشها، باورها و طرزفکر ماست که تعیین کننده میزان موفقیت ماست. به عنوان مثال محققان معتقدند که یکی از مهمترین عوامل موثر بر موفق شدن نگرش و طرز برخورد شما با شکست است.
شما می‌توانید با ایجاد تغییر در زندگی، یک طرز فکر رشد برای خود ایجاد کنی.

 

 

افزودن دیدگاه