پیشنهاداتی برای ارائه یک تدریس خوب

0
884

پیشنهاداتی برای ارائه یک تدریس خوب

۱ – استفاده از شیوه های تدریس متنوع: به خصوص شیوۀ تدریس سخنرانی حتماً باید با شیوه های دیگری همراه شود تا برای همه فراگیران مفید باشد.

۲ – استفاده منظم از شیوه تدریس گروه کوچک با در نظر گرفتن انعطاف در ترکیب گروه

۳ – تنوع در موارد و منابع آموزشی و متون در دسترس فراگیران

۴ – تنوع در میزان دشواری کارهای عملی برای فراگیران با استعدادهای متنوع

۵ – فراهم کردن امکان انتخاب برای فراگیران از بین مباحث، تکالیف یا فعالیت های پیشنهادی

۶ – دخیل کردن فراگیران در ایفای نقش و شبیه سازی

۷ – تعیین موضوع پروژه برای فراگیران

۸ – تنوع در شیوه ارزشیابی فراگیران

انتخاب راهبرد تدریس مناسب برای موفقیت فرایند تدریس حیاتی است انتخاب درست روش تدریس، کارایی تدریس و مدرس را بالا برده، فرایند یادگیری – یاددهی را تسهیل می کند.

برای تدریس مؤثر سه فاکتور باید مد نظر باشد.

۱ – موضوع تدریس

۲ – چگونگی یادگیری فراگیران

۳ – نحوۀ تدریس

افزودن دیدگاه