پیشنهاداتی برای ارائه یک تدریس خوب

0
663

Warning: Division by zero in /home/digita17/public_html/wp-content/plugins/page-links-single-page-option/addons/scrolling-pagination/scrolling-pagination-functions.php on line 47

پیشنهاداتی برای ارائه یک تدریس خوب

۱ – استفاده از شیوه های تدریس متنوع: به خصوص شیوۀ تدریس سخنرانی حتماً باید با شیوه های دیگری همراه شود تا برای همه فراگیران مفید باشد.

۲ – استفاده منظم از شیوه تدریس گروه کوچک با در نظر گرفتن انعطاف در ترکیب گروه

۳ – تنوع در موارد و منابع آموزشی و متون در دسترس فراگیران

| | | Next → |

افزودن دیدگاه