پروژه های گرافیکی و گرافیک کامپیوتری

0
2373

بسمه تعالی

تولید فیلم

انجام امور مربوط به پروژه های گرافیکی

پروژه های گرافیکی و گرافیک کامپیوتری

عکس،پوستر،بروشور،کاتالوگ،پنفلیت

فتوشاپ،فتوایمپکت و …

سایر امور مربوط پروژه های گرافیکی

خاص دانشجویان گروه تکنولوژی آموزشی

سایر گروه ها با هماهنگی

جهت اطلاعات بیشتر و هماهنگی

تماس از طریق ایمیل و یا تلفن

aminmovafeghi@gmail.com

۰۹۳۶۹۱۹۲۲۵۵

تماس از طریق تلفن در ساعات اداری

شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸ صبح لغایت ۱۶

افزودن دیدگاه