پروژه توليد فيلم هاي آموزشي و تبليغاتي

0
1211

بسمه تعالی

توليد فيلم

انجام امور مربوط به پروژه هاي توليد فيلم

توليد فيلم هاي آموزشي

توليد فيلم هاي مستند

ساير امور مربوط پروژه توليد فيلم

خاص دانشجويان گروه تكنولوژي آموزشي

جهت اطلاعات بيشتر و هماهنگي

تماس از طريق ايميل و يا تلفن

aminmovafeghi@gmail.com

۰۹۳۶۹۱۹۲۲۵۵

تماس از طريق تلفن در ساعات اداري

شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸ صبح لغايت ۱۶

افزودن دیدگاه