نقش كاربرد رسانه و تجهيزات در آموزش

0
662

Warning: Division by zero in /home/digita17/public_html/wp-content/plugins/page-links-single-page-option/addons/scrolling-pagination/scrolling-pagination-functions.php on line 47
۱۳درصد شنوایی
۶درصد لامسه
۳درصد حس چشایی می باشد .

هدف: افزایش سرعت و پایداری یادگیری

نياز سنجي:

با توجه به اين كه استفاده از وسائل كمك آموزشي تاثير زيادي در يادگيري دارد سعي بر آن است كه از ۲۰%  ، استفاده ازوسائل كمك آموزشي را به ۶۰% برسانيم.

هدف:

استفاده از وسایل كمك آموزشي در كليه دروس و افزايش سرعت و پايداري يادگيري

طرح:

۱- در اختيار گذاشتن وسائل كمك آموزشي و استفاده بهينه از آن
۲- تهيه و ساخت وسايل كمك آموزشي توسط دانش آموزان و دبيران

پروژه:

۱- توجه و علاقه فراگیران را با صحبت کردن جلب نماییم.
۲- تجارب عینی و واقعی را در اختیار شاگردان قرار دهیم.
۳- زمینه تنوع آموزشی را فراهم نماییم و ازخستگی جسمی و ذهنی بکاهیم.
روش مطالعه ۴- صحیح را در اختیار دانش آموزان قرار دهیم.
۵- دست یابی به نتایج فوری از آموزش راممکن سازیم که اثر یادگیری را دائمی می کند.
۶- در جهت آگاهی معلمان از مفهوم و فلسفه تکنولوژی آموزشی و وسائل کمک آموزشی صحبت نماییم .
۷- معلمانی که از وسایل کمک اموزشی استفاده می نمایند مورد تقدیر قرار گیرند.
۸- به معلمان توصیه کنیم برای استفاده از وسائل کمک آموزشی علاقه و اشتیاق نشان دهند.

زمان اجرا: با توجه به بودجه بندی هر درس.

مسئول پیگیر: دبیران مربوط و مدیر.

| ← Previous | | | Next → |

افزودن دیدگاه