نقش کاربرد رسانه و تجهیزات در آموزش

0
985

اهمیت استفاده از وسایل کمک آموزشی

توسط معلمان،نقش وسایل کمک آموزشی در تدریس معلم

۷۵ درصد یادگیری از طریق حس بینایی انجام می شود ، نگذاریم بینایی دانش آموزان در کلاس تا آخر زنگ ، مختص دیدن معلم در پای تخته  شود!
کم رنگ شدن نقش وسائل کمک آموزشی در تدریس و یادگیری

امروزه وسائل کمک آموزشی اعم از پیچیده و ساده به عنوان ابزاری برای ایجاد تسهیل در امر تدریس و یادگیری در نظام آموزشی به کار می روند . این وسائل از حیث این که تئوری و عمل را با هم ترکیب کرده ، باعث ماندگاری یادگیری و تنوع بخشی در کلاس درس می شوند، حائز اهمیت است . با توجه به این که :

۷۵درصد یادگیری از طریق کاربرد حس بینایی
۱۳درصد شنوایی
۶درصد لامسه
۳درصد حس چشایی می باشد .

هدف: افزایش سرعت و پایداری یادگیری

نیاز سنجی:

با توجه به این که استفاده از وسائل کمک آموزشی تاثیر زیادی در یادگیری دارد سعی بر آن است که از ۲۰%  ، استفاده ازوسائل کمک آموزشی را به ۶۰% برسانیم.

هدف:

استفاده از وسایل کمک آموزشی در کلیه دروس و افزایش سرعت و پایداری یادگیری

طرح:

۱- در اختیار گذاشتن وسائل کمک آموزشی و استفاده بهینه از آن
۲- تهیه و ساخت وسایل کمک آموزشی توسط دانش آموزان و دبیران

پروژه:

۱- توجه و علاقه فراگیران را با صحبت کردن جلب نماییم.
۲- تجارب عینی و واقعی را در اختیار شاگردان قرار دهیم.
۳- زمینه تنوع آموزشی را فراهم نماییم و ازخستگی جسمی و ذهنی بکاهیم.
روش مطالعه ۴- صحیح را در اختیار دانش آموزان قرار دهیم.
۵- دست یابی به نتایج فوری از آموزش راممکن سازیم که اثر یادگیری را دائمی می کند.
۶- در جهت آگاهی معلمان از مفهوم و فلسفه تکنولوژی آموزشی و وسائل کمک آموزشی صحبت نماییم .
۷- معلمانی که از وسایل کمک اموزشی استفاده می نمایند مورد تقدیر قرار گیرند.
۸- به معلمان توصیه کنیم برای استفاده از وسائل کمک آموزشی علاقه و اشتیاق نشان دهند.

زمان اجرا: با توجه به بودجه بندی هر درس.

مسئول پیگیر: دبیران مربوط و مدیر.

امکانات:
تهیه فهرست وسائل آزمایشگاه و در اختیار گذاشتن وسائل، تهیه فهرست نرم افزارهای آموزشی ،تهیه فهرست کتب کتابخانه و وسائل سمعی –بصری، دفتر کار

نحوه اجرا:
در کلاس درس با توجه به موضوع مورد بحث و در آزمایشگاه یا کارگاه IT با توجه به کار عملی و بعضی از دروس بازدیدو اردوهای علمی – تفریحی در خارج از مدرسه و ثبت گزارش فعالیت ها در دفتر کار.

نحوه ارزیابی:
در طول هر ماه با توجه به فهرست منابع و وسایل مورد نیاز دروس هر پایه، پیشرفت تحصیلی و علاقه مندی آنها را مورد ارزیابی قرار می دهیم.

افزودن دیدگاه