فعاليت

خدمات قابل ارائه

هدف ما ارائه خدمات، كارها و فعاليت هاي مورد نياز شما در كمترين زمان با كمترين هزينه و با كيفيت مناسب مي باشد در ذيل ليست خدمات، كارها و فعاليت ها ارائه شده است.

رديف نوع خدمات شرح خدمات/ نوع خدمات، كار و فعاليت
۱

پروژه‌هاي مالتي مديا

سي‌دي‌هاي آموزشي

۲

پروژه‌هاي مالتي مديا

سي‌دي‌هاي تبليغاتي

۳

پروژه‌هاي گرافيكي

چارت، پوستر، بروشور، كاتالوگ، سربرگ پنفلیت، کارت ویزیت،

۴

نشر الكترونيك

كتاب، نشريه و … ( مالتی مدیا )

۵

کامپیوتر: سخت افزار

طراحی، فروش و تعمیرات

۶

کامپیوتر: شبکه

طراحی، اجرا و سرویس

۷

کامپیوتر: نرم افزار

طراحی، تهیه و تولید، فروش

۸

طراحی، اجرا و ارزیابی ساختارها، سیستم ها و نظام های آموزشی

مدارس، موسسات آموزش عالی و سایر ارگان های آموزشی

۹

طراحی، تهیه و تولید مواد، وسایل، رسانه ها و تجهیزات آموزشی

مدارس، موسسات آموزش عالی و سایر ارگان های آموزشی

۱۰

طراحی، اجرا و ارزیابی مراکز توسعه آموزش و جامع یادگیری

مدارس، موسسات آموزش عالی و سایر ارگان های آموزشی

۱۱

تدوین و برگزاری دوره های  توسعه آموزش

آموزش سیستماتیک، تکنولوژی آموزشی، مهارت های تدریس، طراحی آموزشی، طرح درس، روش تدریس، ارزشیابی و روش تحقیق و …

۱۲

برنامه ریزی آموزشی و درسی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت

برای مؤسسات آموزشی

۱۳

تجهیز فنی و امکانات آموزشی طراحی، تهیه و تولید

برای مؤسسات آموزشی

۱۴

رسانه ها و مواد آموزشی طراحی، تهیه و تولید

برای مؤسسات آموزشی

تولید فیلم های آموزشی، چارت، پوستر، اسلاید، سی دی های مالتی مدیا، کتاب، نشریه و سایر رسانه ها

۱۵

طراحی و تجهیز اطاق فرمان سالن های آمفی تئاتر

نور، صدا، تصویر و سیستم های کنترلی و سایر زمینه های وابسته

۱۶

طراحی و نصب سیستم های صوتی و تصویری مدار بسته

متناسب با نیاز و بهره وری در هزینه

۱۷

برنامه ریز و تدوین تولید فیلم

برای مؤسسات آموزشی و ساير مراكز

۱۸

تهیه و تولید فیلم های آموزشی

برای مؤسسات آموزشی و ساير مراكز

۱۹

عكس، فيلم وصداي ديجيتال

براي مؤسسات آموزشي و سلير مراكز