جزوه فلسفه و آراء تربیتی

0
858

جزوه فلسفه
( ترم اول کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی)
موفق وموید باشید

فلسفه وآراء تربیتی

مقدمه
فلسفه یکی ازکهنترین دانشهای بشری است ودر روزگاری دربرگیرنده بسیاری از دانشهای اصلی بوده است اما دریونان باستان واز سقراط به بعد ماموریت اصلی فلسفه ارائه وتدوین یک نظریه بزرگ،کلان ، کلی وتحلیلی درباره جهان هستی وبویژه نسبت انسان با جهان بوده است این بخش بدنه اصلی فلسفه را تشکیل می داده است .که بعدها اصطلاحا به نام متافیزیک ( مابعد الطبیعه ) یا فلسفه اولاف شناخته شده است. اما بعدها از این درخت تن ور شعله ها وشاخه های تازه ای روئید. که بیشتر مسئله محور بوده است. برخی از مهمترین شاخه ها عبارت است از فلسفه اخلاق ، فلسفه سیاست ،فلسفه هنر،فلسفه های قیدی وگاهی فسفه های ترکیبی ویا فلسفه مضاعف گفته می شود.در همه شاخه ها یک موضوع با روش عقلی ،استدلالی وتحلیلی مورد بررسی قرار میگرد . فلسفه تعلیم وتربیت نیز اینگونه است در این شاخه مسئله تعلیم وتربیت از حیث اهداف کلان وغایی و نسبت آن با کمال وسعادت انسان وجامعه مورد بررسی قرار میگرد.

فصل اول
پیدایش فلسفه وزمینه های آن

در مورد پیدایش فلسفه ۲ مسئله اساسی وجود دارد .مسئله اول پیدایش موضوعات ومسائل ومفاهیم فلسفی البته تاریخ روشن ودقیقی وجود ندارد.ونمی توان آن را به یک سرزمین یا یک نقطه زمانی ارجاع داد اما در مورد  پیدایش واژه فلسفه ودانش رسمی ومنطقی که ذیل این عنوان پدید آمد تاریخ دقیق وروشنی وجود دارد. مشخصا”به یونان باستان حدود ۵۰۰ سال قبل از میلاد به شخص سقراط باز می گردد که ماپیدایش فلسفه را از این نقطه بررسی میکنیم.

واژه سوفیست:
در یونان باستان به کسانی اطلاق می شد که ازحکمت ودانشی ناب برخوداربودند ویا ادعا میکردند که برخوردارند.

جهت دریافت ادامه جزه کلیک نمایید

کلیک کنید

افزودن دیدگاه