راهنماي پركردن پاسخنامه های مكانیزه

0
1300

راهنماي پركردن پاسخنامه هاي مكانيزه

برای پر كردن پاسخنامه های مكانیزه اصولی خاصی باید رعایت شود تا مشكلی در تصحیح انها پیش نیاید.

روي لينك ذيل كليك نماييد

راهنمای پركردن پاسخنامه های مكانیزه

افزودن دیدگاه