به کجا چنین شتابان

0
960

به کجا چنین شتابان

شتاب زده و هراسان پیش می رویم، خودمان هم نمی دانیم چه چیزی می خواهیم و در نهایت چکاری می خواهیم انجام دهیم. فقط و فقط می خواهیم پیشرو پاشیم، پیشروی چه چیزی، پیشروی انجام کارهای: شتابزده، بی برنامه، بدون مطالعه و بدون در نظر گرفتن تبعاتی که در پی خواهد داشت.

همه خود را عقل کل می دانیم، من بهترین طراح و برنامه ریز هستم، خصوصاً در زمینه مسائل آموزشی، درحالیکه ما اصلاً الفبای مسائل آموزشی را هم نمی دانیم. بهترین مهندس، حسابدار، اقتصاد دان، پزشک و … در زمینه رشته خود بهترین هستند. یک فارغ التحصیل رشته فیزیک، عمران، برق، و …. در زمینه رشته خود اگر بهترین و تاب ترین باشد دلیل بر این نیست که می تواند در زمینه آموزش و مسائل مربوط به آن نیز درست عمل کند. بدترین دانشجو و ضعیف ترین فارغ التحصیل رشته های آموزشی قطعاً در زمینه طراحی، اجرا، ارزشیابی و مسائل مربوط به آموزش سیستماتیک، خیلی خیلی بهتر از حازق ترین و تاب ترین فارغ التحصیل رشته های دیگر است. چون لا اقل اگر تاب ترین در رشته خود نیست ولی به هر حال تحصیل کرده آن رشته است.

بیاید پایمان را از گلیم خود فراتر نگزاریم و در زمینه تحصیلی و تخصصی خود فعالیت نمائیم و در زمینه ها و کارهایی که جزء حیطه تخصصی ما نیست دخالت نکنیم و بگزاریم متخصصین هر فن و رشته خاص، به کار خود بپردازند و اگر هم در زمینه، فن و رشته دیگری به غیر از تخصص خود نظریه و طرحی داشتیم آن را در اختیار متخصصین مربوطه قرار دهیم و بررسی و تصمییم نهایی را به آنها بسپاریم.

در نهایت باید گفت تعلیم و تربیت و آموزش امری پیچیده و حساس است و اهمال در آن و زمینه های وابسته به آن می تواند عوارض جبران ناپذیری بر پیکره سیستم آموزش، خصوصاً  نقطه مرکزی آن وارد نماید. باید دانست هسته مرکزی هر نظام آموزشی فراگیران آن نظام هستند. اگر فراگیری وجود نداشته باشد نظام آموزشی نیز وجود نخواهد داشت و به عبارت دیگر فلسفه وجود هر نظام آموزشی وجود فراگیرانی است که می خواهند آموزش ببینند. بیاید با سپردن آموزش و مسائل مربوط به آن به متخصصین این رشته هم از هدر رفتن این سرمایه های ملی که با هزینه های گزاف و سنگین متخصص این فن شده اند بهره وری کنیم و هم از هدر رفتن نخبگان آینده جلوگیری نمائیم زیرا با روش ها و طرح های اشتباه و سلیقه ایی در آموزش خیلی از فراگیران با هوش و مستعد به فراگیرانی با بازده کم و ضعیف تبدیل می شوند و این یعنی فاجعه !

 

سید امین موافقی کارشناس تکنولوژی آموزشی

۳۰/۱۰/۸۸

افزودن دیدگاه