انجام پروژه های دانشجویی

0
1224

انجام پروژه های دانشجویی

پروژه های عمومی شامل موارد ذیل می باشد

پاورپوینت، پنفلیت، برشور، چارت، پوستر، عکس، فیلم، سی دی های مالتی مدیای آموزشی- تبلیغاتی، تحقیق و پژوهش، نشر الکترونیک، طراحی وب سایت، خدمات کامپیوتر  و سایر زمینه های وابسته.

پروژه های تخصصی آموزشی

همکاری

پروژهای تخصصی مربوط به تکنولوژی آموزشی و سایر رشته های وابسته در زمینه های ذیل قابل ارائه و انجام است.

در ذیل عنوان دروسی اصلی و تخصصی که دانشجویان رشته تکنولوژی آموزش در طـی دوران      تحصیلات خـود در مقطع کارشناسی ایـن رشته در آنها مهـارت آموزی می کنند آمده است .

۱ ـ کلیات فلسفه

۲ ـ فلسفه آموزش و پرورش

۳ ـ کلیات اقتصاد

۴ ـ اقتصاد آموزش و پرورش

۵ ـ جامعه شناسی عمومی

۶ ـ جامعه شناسی آموزش و پرورش

۷ ـ آموزش و پرورش ابتدایی ، راهنمایی ، متوسط

۸ ـ مقدمات مشاوره و راهنمایی

۹ ـ روانشناسی عمومی

۱۰ ـ روانشناسی تربیتی

۱۱ ـ روانشناسی رشد ( کودکی ) ( ۱ )

۱۲ ـ روانشناسی رشد ( نوجوانی ) ( ۲ )

۱۳ ـ آموزش و پرورش کودکان استثنایی

۱۴ ـ آموزش و پرورش تطبیقی

۱۵ ـ روانشناسی اجتماعی

۱۶ ـ روانشناسی شخصیت

۱۷ ـ اصول و مبانی آموزش و پرورش

۱۸ ـ تاریخ آموزش و پرورش اسلام و ایران

۱۹ ـ مقدمات برنامه ریزی درسی و آموزشی

۲۰ ـ برنامه ریزی درسی ابتدایی

۲۱ ـ برنامه ریزی درسی متوسطه

۲۲ ـ اصول برنامه ریزی درسی و تحلیل محتوا

۲۳ ـ اصول طراحی نظام های آموزشی

۲۴ ـ ارزیابی نظام های کوچک آموزشی

۲۵ ـ آموزش مبتنی بر سیستم ها

۲۶ ـ مبانی ارتباط انسانی

۲۷ ـ اخلاق اسلامی

۲۸ ـ روشهای آماری در علوم تربیتی

۲۹ ـ سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی

۳۰ ـ مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی

۳۱ ـ آموزش بزرگسالان

۳۲ ـ آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری

۳۳ ـ سمینار در برنامه ریزی آموزشی

۳۴ ـ مدیریت آموزشی

۳۵ ـ روشها و فنون تدریس

۳۶ ـ مقدمات تکنولوژی آموزشی

۳۷ ـ آموزش برنامه ایی

۳۸ ـ انتخاب ، بهره برداری و ارزیابی مواد و رسانه های آموزشی

۳۹ ـ تولید مواد آموزشی

۴۰ ـ اصول طراحی پیامهای آموزشی

۴۱ ـ آشنایی با مراکز مواد آموزشی

۴۲ ـ اصول عکاسی

۴۳ ـ رادیو و تلویزیون آموزشی

۴۴ ـ تولید برنامه های تلویزیونی

۴۵ ـ تولید فیلم های آموزشی

۴۶ ـ کار عملی فردی ( تولید مواد آموزشی )

۴۷ ـ کار عملی گروهی ( تولید فیلم آموزشی )

۴۸ ـ مقدمات کامپیوتر

۴۹ ـ تئوریها و روشهای کاربرد رسانه ها

۵۰ ـ سمینار در برنامه ریزی درسی

۵۱ ـ سیمنار در تکنولوژی آموزشی  

هدف اصلی تکنولوژی آموزشی سیتسمی کردن آموزش است و در هرجایی که نیاز به آموزش است می‌تواند حضور داشته باشد و کار اصلی تکنولوژی آموزشی و کار تکنولوژیستهای آموزشی طراحی سیستماتیک آموزش است.

افزودن دیدگاه