انجام پروژه هاي دانشجويي

0
1018

انجام پروژه هاي دانشجويي

پروژه هاي عمومي شامل موارد ذيل مي باشد

پاورپوینت، پنفلیت، برشور، چارت، پوستر، عکس، فیلم، سی دی های مالتی مدیای آموزشی- تبليغاتي، تحقیق و پژوهش، نشر الكترونيك، طراحي وب سايت، خدمات كامپيوتر  و سایر زمینه های وابسته.

پروژه هاي تخصصي آموزشي

همکاری

پروژهای تخصصي مربوط به تکنولوژی آموزشی و ساير رشته هاي وابسته در زمینه های ذیل قابل ارائه و انجام است.

در ذيل عنوان دروسي اصلي و تخصصي كه دانشجويان رشتة تكنولوژي آموزش در طـي دوران      تحصيلات خـود در مقطع كارشناسي ايـن رشته در آنها مهـارت آموزي مي كنند آمده است .

۱ ـ كليات فلسفه

۲ ـ فلسفة آموزش و پرورش

۳ ـ كليات اقتصاد

۴ ـ اقتصاد آموزش و پرورش

۵ ـ جامعه شناسي عمومي

۶ ـ جامعه شناسي آموزش و پرورش

۷ ـ آموزش و پرورش ابتدايي ، راهنمايي ، متوسط

۸ ـ مقدمات مشاوره و راهنمايي

۹ ـ روانشناسي عمومي

۱۰ ـ روانشناسي تربيتي

۱۱ ـ روانشناسي رشد ( كودكي ) ( ۱ )

۱۲ ـ روانشناسي رشد ( نوجواني ) ( ۲ )

۱۳ ـ آموزش و پرورش كودكان استثنايي

۱۴ ـ آموزش و پرورش تطبيقي

۱۵ ـ روانشناسي اجتماعي

۱۶ ـ روانشناسي شخصيت

۱۷ ـ اصول و مباني آموزش و پرورش

۱۸ ـ تاريخ آموزش و پرورش اسلام و ايران

۱۹ ـ مقدمات برنامه ريزي درسي و آموزشي

۲۰ ـ برنامه ريزي درسي ابتدايي

۲۱ ـ برنامه ريزي درسي متوسطه

۲۲ ـ اصول برنامه ريزي درسي و تحليل محتوا

۲۳ ـ اصول طراحي نظام هاي آموزشي

۲۴ ـ ارزيابي نظام هاي كوچك آموزشي

۲۵ ـ آموزش مبتني بر سيستم ها

۲۶ ـ مباني ارتباط انساني

۲۷ ـ اخلاق اسلامي

۲۸ ـ روشهاي آماري در علوم تربيتي

۲۹ ـ سنجش و اندازه گيري در علوم تربيتي

۳۰ ـ مقدمات روش تحقيق در علوم تربيتي

۳۱ ـ آموزش بزرگسالان

۳۲ ـ آشنايي با كتابخانه و اصول كتابداري

۳۳ ـ سمينار در برنامه ريزي آموزشي

۳۴ ـ مديريت آموزشي

۳۵ ـ روشها و فنون تدريس

۳۶ ـ مقدمات تكنولوژي آموزشي

۳۷ ـ آموزش برنامه ايي

۳۸ ـ انتخاب ، بهره برداري و ارزيابي مواد و رسانه هاي آموزشي

۳۹ ـ توليد مواد آموزشي

۴۰ ـ اصول طراحي پيامهاي آموزشي

۴۱ ـ آشنايي با مراكز مواد آموزشي

۴۲ ـ اصول عكاسي

۴۳ ـ راديو و تلويزيون آموزشي

۴۴ ـ توليد برنامه هاي تلويزيوني

۴۵ ـ توليد فيلم هاي آموزشي

۴۶ ـ كار عملي فردي ( توليد مواد آموزشي )

۴۷ ـ كار عملي گروهي ( توليد فيلم آموزشي )

۴۸ ـ مقدمات كامپيوتر

۴۹ ـ تئوريها و روشهاي كاربرد رسانه ها

۵۰ ـ سمينار در برنامه ريزي درسي

۵۱ ـ سيمنار در تكنولوژي آموزشي  

هدف اصلي تكنولوژي آموزشي سيتسمي كردن آموزش است و در هرجايي كه نياز به آموزش است مي‌تواند حضور داشته باشد و کار اصلی تکنولوژی آموزشی و كار تكنولوژيستهاي آموزشي طراحي سيستماتيك آموزش است.

افزودن دیدگاه