راهكارهای موفقیت در امتحان

0
697

آمادگی برای امتحان

امتحان در نظر بیشتر فراگیران ترسناك است و این ترس مانع موفقیت است. باید تدابیری اندیشید این تفكر كه امتحان ترسناك است جایگاهی در اذهان فراگیران نداشته باشد و آنها در كمال آرامش به موفقیت دست یابند.

روی لینك ذیل كلیك نمائید

راهكارهای موفقیت در امتحان

افزودن دیدگاه