راه هاي كاهش اضطراب در امتحان

0
723

اضطراب در امتحان

اضطراب امتحان نوعي ناآرامي و تشويش است كه به علت نگراني و ترس در حين، قبل و بعد از امتحان تجربه مي شود. معمولا همه اضطراب را تجربه مي كنند ولي برخي از دانشجويان، در می یابند كه اضطراب به حدي در يادگيري و امتحانات آنها دخالت مي كند كه نمراتشان را جدا تحت تاثير قرار ميدهد.

در اين مورد چه كاري مي توان انجام داد ؟

خوشبختانه می توان تا حد زيادي از دخالت اضطراب در عملكرد جلوگيري نمود. ابتدا، مهم است كه بدانيد، نبايد اضطراب را كاملا حذف كرد و اضطراب موجب آمادگي براي امتحان مي شود. شما مي بايست اضطراب را در حد قابل كنترل كاهش دهيد. آمادگي براي امتحان بيش از نيمی از اين مبارزه است. همه كلاسها را شركت كنيد و دريابيد چه چيزهايي را بايد ياد بگيريد و زمان امتحان چه وقت است. كارها را به گونه اي انجام دهيد كه مانع از انباشته شدن آنها براي امتحان شويد. كارايي خود را در عادتهاي مربوط به مطالعه بالا ببريد. با داشتن يك برنامه مطالعه، از اوقات تلف شده استفاده كنيد.

در جايي مطالعه كنيد كه قادر به تمركز باشيد. علاقه خود را به تكليف زياد كنيد و توجه تان را بطور كامل معطوف آنها نماييد. از روش ( مرور اجمالي، سوال كردن، خواندن، از بر خواندن، مرور ) براي خواندن متون استفاده كنيد. اوراق خلاصه برداري تهيه كنيد. از خود بپرسيد، كدام اطلاعات مهم هستند. شركت در گروهها با انگيزه مشابه كمك كننده است. بسياري از دانشگاهها مراكزي دارند كه مي توانند به شما در بهبود روش هاي مطالعه و مهارتهاي امتحان كمك كنند. معمولا مشاور ههاي رايگان در اختيار دانشجويان مي باشد. بطور كلي مي توان گفت كه دانشجويان منظم و داراي اعتماد به نفس، كه از عادات مطالعه موثري نيز برخوردارند، عملا نسبت به ديگراني كه نمرات پايين تر مي گيرند، زمان كمتري را براي مطالعه مصرف مي كنند.

براي موفقيت آسانسور وجود ندارد شما مجبوريد از پله ها استفاده كنيد

بنابراين چگونه اعتماد به نفس خود را بدست آوريم ؟

با خود صحبت كنيد. تحقيقات نشان مي دهد كه دانشجويان داراي اضطراب امتحان، هنگامي كه با خودشان حرف مي زنند تقريبا هميشه منفي باف هستند و خود را شكست خورده ارزيابي مي كنند. براي مثال با خود ميگويند :

همه همكلاسيهاي من از من باهوش تر و سريع تر هستند. من هميشه امتحاناتم را خراب ميكنم. اگر امتحانم را خوب ندهم، رشته ام را عوض مي كنم. سوالها گيج و گمراه كننده هستند. درباره آنچه به خودتان مي گوييد، هوشيار باشيد. تلاش كنيد افكار منفي را درباره خودتان يادداشت كرده و سپس با هر يك از آنها، با يك عبارت مثبت مبارزه كنيد خودتان را مانند يك دوست تشويق كنيد. تكرار عبارات مثبت درباره خودتان، موجب برنامه ريزي مجدد ذهن براي موفقيت به جاي شكست مي شود.

راهكارهاي ديگر

 • مجسم كنيد كه كارتان را بخوبي انجام داده ايد و به هدف رسيده ايد.
 • هدف خود را كسب رتبه بالا قرار دهيد. با گفتن اينكه من رتبه پاييني خواهم گرفت پس چرا اينقدر مطالعه كنم خود را معاف نسازيد.
 • خودتان را با ديگران مقايسه نكنيد.
 • در مورد اينكه چه چيز به خوبي پيش ميرود و چه چيز را بايد اصلاح كنيد، مهارت پيدا كنيد.
 • با يك برنامه روزانه به جمع آوري داده ها بپردازيد.
 • به جاي طفره رفتن از مطالعه، به خودتان بعد از هر مورد مطالعه پاداش دهيد.
 • روش تنش زدايي را به گونه اي تمرين كنيد كه تبديل به يك پاسخ يادگرفته شده اتوماتيك گردد.
 • دستيابي به يك تمركز كاملا راحت را هدف خود قرار دهيد. وقتي شما تمركز داريد، همه انرژي تان متمركز كار ميشود و آن را با نگران شدن به هدر نمي دهيد.
 • از خودتان با تغذيه مناسب و خواب كافي مراقبت كنيد.
 • زمان را براي ورزش منظم تنظيم كرده و اين برنامه را اجرا كنيد.

راهبردهايي براي امتحان

قبل از امتحان :

 • يك روز قبل از امتحان آزموني را كه حتي الامكان شبيه آزمون واقعي است، انجام دهيد.
 • خلاصه بردار يهاي خود را مرور كنيد تا درك كلي از مطالب بدست آوريد. اين عبار تها را با زبان خودتان بازخواني كنيد.
 • به اندازه كافي بخوابيد و از مصرف مواد كافئين دار كه موجب بالا رفتن اضطراب مي شود خودداری كنيد.
 • يادتان باشد كه خودتان را تشويق كرده و جلوي پيام هاي انتقادي را بگيريد.
 • زماني را براي احساس آمادگي و نيز حضور به موقع در جلسه امتحان قرار دهيد. از همكلاسي هاي مضطرب كه درباره امتحان صحبت مي كنند، اجتناب كنيد.

در امتحانات تستي :

 • تست را بطور كامل نگاه كنيد. دستورالعمل را بخوانيد، روش خود را طراحي كرده و وقت را تنظيم نماييد.
 • ابتدا به آسانترين سوال پاسخ دهيد. توجه تان را روي تست متمركز كنيد. وقت و انرژي خود را با نگران شدن و فكر كردن به عواقب خراب كردن امتحان، با كنجكاوي درباره اينكه ديگران چه ميكنند، هدر ندهيد.
 • اگر سوالي را نمي دانيد آن را علامت بزنيد.
 • به خودتان بگوييد، شايد آن سوال را مطالعه كرده ايد و وقتي دوباره به آن برگرديد، مي توانيد جواب بدهيد.
 • اگر احساس اضطراب كرديد، از رو شهاي تنش زدايي استفاده كنيد. چشمانتان را ببنديد. سه نفس عميق بكشيد و به سراغ تكليف برويد.

در امتحانات تشريحي :

 • افكارتان را در يك فهرست مختصر سازماندهي كنيد، به دنبال كلمات كليدي، مقايسه كردن، مقابله كردن، توصيف كردن و شناسايي كردن بگرديد.
 • با يك خلاصه كوتاه، يك عنوان يا جمله خاص شروع كنيد. سپس نكات ديگر را بنويسيد. سردرگم نباشيد. به ياد بياوريد كه استاد روي چه چيزهايي تاكيد داشته است.

در امتحانات چند گزينه اي :

 • قبل از اينكه به گزينه هاي مختلف نگاه كنيد، به جواب خودتان فكر كنيد. جوا بهاي غلط را دا كنيد و حد سهاي آموزشي بزنيد. ( مگر مواردي كه جريمه سختي براي پاسخ هاي غلط منظور شده باشد. )
 • بعد از اينكه به سوالاتي كه مي دانستيد جواب داديد، به سراغ آنهايي برويد كه علامت نزه ايد. در هر زمان فقط روي يك سوال فكر كنيد.
 • اگر وقتتان در حال اتمام است، روي سوالهايي كه مي دانيد و يا بيشترين ارزش را دارند، متمركز شويد.
 • همه وقت باقي مانده را به مرور و كامل كردن جوابها بپردازيد. تنها در صورت اطمينان قطعي پاسخ ها را تغيير دهيد.

بعد از امتحان :

به خودتان بخاطر تلاشي كه كرديد پاداش دهيد. با ديگران به سراغ سوالات امتحان نرويد. مهم نيست كه چطور امتحان داد هايد، وقتي نتيجه امتحان را گرفتيد، متوجه مي شويد.

اقدام نهايي :

اگر هنوز هم پس از بكار بستن اين پيشنهادات احساس اضطراب مي كنيد، شايد بهتر  باشد كه با يك مشاور ملاقات كنيد.

تمركز:

تمركز، توانايي هدايت فكر بسوي موضوعي خاص و حفظ توجه بر روي آن است. بايد گفت تمركز فكر ذاتي نبوده و مي توان آن را با تمرينهايي بهبود بخشيد. راهكارهاي زير مي توانند شما را در جهت حفظ تمركز و كاهش حواس پرتي ياري دهند. سر و صداي محيط، شلوغ بودن اتاق و ميز مطالعه از عوامل بيروني اختلال تمركز مي باشند. سعي كنيد حتي الامكان در محيط آرام و ساكت مطالعه نموده و ميز و محل مطالعه خود را تميز و مرتب كنيد. گاهي در حين مطالعه يادتان ميايد كه بايد به دوستتان تلفن كنيد و يا كار ديگري انجام دهيد، اين موضوع باعث كاهش تمركز شما مي شود، يك راه حل براي كاهش اينگونه عوامل دروني اينست كه هنگام مطالعه يك دفترچه يادداشت كنار خود بگذاريد تا اگر چيزي به ذهنتان رسيد و فكرتان را مشغول كرد آن را يادداشت كنيد و ذهن خود را از آن موضوع آزاد سازيد.

وقتي متوجه مي شويد كه روي موضوع مورد مطالعه تمركز نداريد و حواستان پرت شده به خودتان بگوييد :

اينجا باش!. توجه خود را به سوي موضوع برگردانيد و حتي الامكان اين حالت را حفظ كنيد. هر بار كه متوجه شديد حواستان متوجه چيزي غير از موضوع مورد نظر شده اين عبارت كوتاه را تكرار و بر روي هدف اصلي متمركز شويد. هر چه بر اين روش مداومت بيشتري داشته باشيد، احتمالا روزهاي بعد كمتر مجبور خواهيد شد اين عبارت را تكرار كنيد.

خود را آموزش دهيد كه نسبت به محر كهاي بيروني بي تفاوت باشيد. با خود قرار بگذاريد وقتي صدايي از بيرون مي شنويد، وقتي تلفن زنگ مي زند و يا دوستي وارد اتاق مي شود بي توجه باشيد مثل اينكه هيچ كدام از اين محرك ها در اطرافتان وجود ندارد و تنها راه ارتباط شما با محيط خارج موضوع درسي است.

گاهي پرهيز از فكر كردن به موضوعاتي خاص غير ممكن است و بهرحال اين موضوعات گوشه اي از ذهن شما را اشغال كرده اند. بهتر است براي تفكرات خود برنامه ريزي كنيد و هر روز ساعت خاصي را براي فكر كردن در مورد اين قبيل مسايل در نظر بگيريد تا بدون هيچ تشويشي به آنها فكر كنيد. بايد مراقبت كنيد تا ذهنتان مانند كاروانسرايي نباشد كه هر فكري به آن وارد و هر موقع خواست از آن خارج شود.

سعي كنيد ذهن خود را تمرين دهيد كه هر فكر براي ورود اجازه گرفته، كار خود را در زمان معين انجام دهد و سپس خارج شود. اين تمرين ابتدا حالتي آگاهانه دارد ولي به مرور بصورت عادتي ذهني در مي آيد.يكي از عواملي كه باعث بهم خوردن تمركز مي شود، خستگي ذهني است.بهتر است مدت زمان طولاني و متوالي مطالعه نكنيد و پس از حدود ۱/۵ ساعت مطالعه زمان استراحت كوتاهي در نظر بگيريد.فقط يادبگيريد از شكست چه درس ارزشمندي بگيريد تا موفق شويد وهيچ راهي جز اين براي موفقيت نيست

روش مطالعه

يكي از نخستين پرسش هاي پيش روي جوان مشتاق مطالعه، روش صحيح مطالعه و چگونه كتاب خواندن است كه پاسخ درست به آن مي تواند در ايجاد انگيزه و ميزان يادگيري آن ها تاثير بسزايي داشته باشد.بسياري از مردم به دليل بكارنگرفتن روش صحيح مطالعه، معمولا خيلي زود از مطالعه خسته مي شوند و كتاب را رها مي كنند و شايد مطالعه كتابي را به نيمه نرسانده، آن را كنار مي گذارند. رعايت نكردن شيوه درست مطالعه و همچنين يادداشت نكردن مطالب مهم كتاب، معمولا خواننده را پس از مدتي از مطالعه كتا بهاي قطور و علمي، دلسرد و خسته مي كند و در نتيجه آن ها را از ادامه مطالعه باز مي دارد.توصيه هاي كه در زير مي آيد نكاتي است كه رعايت كردن آ نهابه زعم كارشناسان مطالعه، مي تواند نقش موثري در مفيد واقع شدن مطالعه داشته باشد.

 مكان و شرايط مطالعه

مكان و شرايط ذهني از نكات مهم يك مطالعه مفيد و خوب است و در ميزان يادگيري، كارآمدي، مدت و طولاني شدن مطالعه تاثير بسزايي دارد. كارشناسان و روان شناسان معتقدند كه يكي از مشكلات جوانان براي مطالعه بي توجهي به شرايط و فضاي مطالعه است كه اغلب موجب خستگي و كاهش انگيزه مي شود.

بهترين زمان مطالعه براي انسان، هنگام آرامش و داشتن رضايت است، زيرا داشتن دغدغه و نگراني در هنگام مطالعه، نتايج مطلوبي براي انسان به همراه نخواهد داشت. مشغول بودن فكر و ذهن و خستگي روح و جسم، توان فرد را كاهش مي دهد و در اين حالت، مطالعه كتاب، جز اتلاف وقت و بي حاصلي سودي ندارد.

منفعت مطالعه كتاب ها هنگامي حاصل مي شود كه انسان بدون خستگي و دغدغه و در فضايي مملو از آرامش، صميمت و رضايت، به مطالعه بپردازد. اتاق مطالعه را از نقاط آرام منزل و اداره انتخاب كنيد به طوري كه از نور طبيعي كافي برخوردار باشد.

اتاق مطالعه بايد از صداهاي مزاحم بيرون دور باشد تا حواس خواننده به بيرون هدايت نشود. انتخاب اتاق مطالعه بايد به گونه اي باشد كه درحد امكان هنگام روز احتياج به روشنايي غيرطبيعي نداشته باشد.

سعي كنيد هنگام شب از چراغ مطالعه استفاده نكنيد زيرا چراغ مطالعه علاوه بر اين كه مي تواند به چشم صدمه برساند، در خستگي زود هنگام چشم نيز تاثير دارد. دماي اتاق مطالعه خود را همواره معتدل نگهداريد تا هرگز درهنگام مطالعه در اتاق احساس گرما و سرما نكنيد.

زمان مطالعه

زمان مطالعه براي افراد تفاوت مي كند، برخي در سكوت شب و برخي نيز هنگام صبح را به عنوان زمان مطالعه انتخاب مي كنند اما مطالعه هنگام صبح از هر زمان ديگر بهتر است. مطالعه كتاب را صبح زود شروع كنيد زيرا ذهن انسان پس ازچندساعت استراحت و آرامش، بيش از هر زمان ديگر آماده يادگيري است.

وقتي كه صبح زود را براي مطالعه انتخاب مي كنيد حتما قبل از آن صبحانه صرف كنيد زيرا گرسنگي در كاهش ميزان يادگيري و فراگيري تاثير زيادي دارد. پس از صرف غذا نيز بلافاصله شروع به مطالعه كتاب نكنيد و چندد قيقه بعد از غذا مطالعه را آغاز كنيد.

ورزش و نرمش و حتي حمام گرفتن نيز پيش از مطالعه در ميزان يادگيري موثر است. مطالعه صبحگاهان هنگامي مفيد واقع مي شود كه فرد شب قبل را به خوبي استراحت كرده باشد و خسته و خواب آلود نباشد.

براي مطالعه هرچه بهتر در هنگام صبح، سعي كنيد شب را زودتر بخوابيد تا بتوانيد مطالعه مفيدي داشته باشيد. خستگي، دستكم ۵٠ درصد از توانايي ذهني و مغزي انسان را كاهش مي دهد و مطالعه در چنين وضعيتي، يادآوري مطالب فرا گرفته پيشين را نيز با اختلال روبه رو مي كند.

ميز و صندلي مناسب

ميز و صندلي مناسب و درست نشستن يكي از مهم ترين شرايط مطالعه است كه رعايت نكردن آن علاوه برتاثير نامطلوب در مطالعه مشكلات جسماني را نير درپي خواهد داشت. نداشتن ميز و صندلي مناسب در هنگام مطالعه طولاني عوارض جسماني متعددي دارد كه به گفته پزشكان، دردهاي مفاصل، كمر و گردن از جمله ي آن است.

هنگام خريد ميز و صندلي دقت كنيد، صندلي بايد به گونه اي باشد كه زمان مطالعه پشت انسان كاملا به صندلي چسبيده باشد. ميز مطالعه نيز بايد طوري انتخاب شود كه خواننده هنگامي كه دو دست خود را روي ميز قرار مي دهد، حداقل فاصله كتاب و چشمان او كمتر از ۴٠ سانتي متر نباشد.

فاصله صندلي خود را با ميز مطالعه طوري تنظيم كنيد كه كمر و گردن شما خم نشود، هنگام مطالعه بايد براساس شرايط فيزيكي متعادل نشست، به گونه اي كه هيچ عضوي از بدن شما احساس ناراحتي نكند و اعضاي بد نتان نسبت به ميز و صندلي راست و مستقيم باشد. سعي كنيد صندلي هاي دسته دار را براي مطالعه انتخاب كنيد تا هنگام مطالعه بتوانيد دست هايتان را روي آن قرار دهيد و خستگي دست هايتان رفع شود.

ميز و صندلي كودكان و بزرگسالان باهم تفاوت دارد، براي مطالعه مفيد بايد از ميز و صندلي هاي مناسب اين گرو هها استفاده كرد. ميز و صندلي كودكان بايد به تناسب قد آ نها انتخاب شود بگونه اي كه پاهاي كودك هنگام تماس با زمين، زوايه ۹درجه تشكيل دهد ۰

صندل يهايي براي مطالعه انتخاب كنيد كه از هر لحاظ كاملا راحت باشد، درحد امكان از استفاده از صندلي هاي بدون پوشش ابر خودداري كنيد تا در هنگام مطالعه هيچ يك از اعضاي بدن شما احساس ناراحتي نكند. از خواندن كتاب بصورت خوابيده و درازكش خودداري كنيد.

مطالعه فردي

براي اين كه حواس فرد در هنگام مطالعه كاملا روي مطالب كتاب متمركز شود افراد بايد كتاب را به تنهايي و به صورت فردي مطالعه كنند. مطالعه فردي در واقع دوري از صداهاي مزاحم و گفت و گو است و در واقع موجب افزايش تمركز مي شود.

هر چه در محيط مطالعه افراد كمتري رفت و آمد كنند، پيشرفت و تمركز فرد در فراگيري مطالب افزايش مي يابد. مطالعه جمعي باعث مي شود كه هرلحظه امكان گفتوگو بين دو طرف در موضوع هاي مختلف بوجود آيد كه اين تعامل سبب عدم تمركز در مطالعه و كاهش در پيشرفت مطالعه مي شود.

مطالعه جمعي براي كتاب هاي درسي مانند رياضي مناسب است و مي تواند در فراگيري تاثير مثبت داشته باشد. البته در اين مورد نيز اگر دانش آموز آن بخشي از درس را تاحدودي مي داند خود مطالعه كند و بخشي را كه مشكل دارد باديگران حل و فصل كند، بر يادگيري تاثير بيشتري دارد.

مي توانيد بعد از مطالعه، با دوستان خود درباره مطالب مطالعه شده بحث كنيد كه اين امر باعث م يشود كه مطالب بهتر در ذهن شما باقي بماند. گفت وگو با دوستان درباره مطالب خوانده شده نوعي مرور مطالب محسوب مي شود و مطالب در ذهن باقي خواهد ماند.

هنگام مطالعه از گوش كردن موسيقي خودداري كنيد زيرا هرگونه آلودگي صوتي و سر و صدا تمركز فرد را بهم مي زند. راديو و تلويزيون دراتاق مطالعه نبايد روشن باشد زيرا دراين صورت اگرچه فرد مطالب را مي خواند و صفحات را ورق مي زند اما هيچ گونه يادگيري صورت نمي گيرد و مطالب پس از مطالعه در ذهن خواننده باقي نمي ماند.

تمام تلاش خود را متوجه موفقيت خود بكنيد نگذاريد چيزي باعث عقب افتادگي شما شود يا  شما را از انجام كاري بازدارد ويا شما را ناراحت كند

خواندن اطلاعات مندرج در صفحه ي اول

قبل از شروع مطالعه فصل هاي اصلي كتاب، ابتدا به دقت عنوان كتاب، نويسنده كتاب، موضوع مطالب، ناشر كتاب و سال انتشار را بخوانيد.

در مرحله ي بعد حتما فهرست مطالب كتاب را بخوانيد زيرا اين كار ضمن اينكه انسان را با موضوع مطالب كتاب آشنا مي كند، مي تواند تصوير كاملي از محتواي كتاب به دست دهد. خواندن مقدمه كتاب كه مي توان آن را حاوي خلاصه كتاب تلقي كرد هرگز از دست ندهيد زيرا نويسنده در آن خلاصه موضوع مطالب را به منظور آشنايي هرچه بيشتر خواننده به نگارش در آورده كه مطالعه آن ضروري است.

وسعت ديد

يكي از عوامل كندخواني، تلفظ كلمات و خواندن تك تك آ نها حتي بصورت بي صدا است كه بايد از آن پرهيز شود.

هنگام خواندن وسعت ديد را مي توان تا حد ديدن بيش از پنج كلمه در هر توقف گسترش داد. براي ديدن بيش از يك كلمه در هر بار بايد از حركت سر جلوگيري شود، بدين ترتيب تعداد توقف هاي يك خواننده در پاراگراف دو خط و نيمي به حدود پنج تا شش توقف كاهش مي يابد.

دقت به موضوع اصلي

موقع خواندن مطالب تازه بايد به موضوع اصلي و محوري كتاب توجه داشت يعني جملات گويا و كلمات اصلي را تشخيص داد.

دقت و درك موضوع اصلي كتاب تمركز خواننده را افزايش داده و از حاشيه پردازي واتلاف وقت جلوگيري مي كند، درنتيجه ميزان يادگيري بيشتر مي شود. هنگام خواندن مطالب، ذهن را بايد خالي از رويا و فكر كردن به موضوعات جانبي كرد تا مطلب بطور كامل در ذهن بماند.

مطالعه با دقت

كتاب را همواره بدون شتاب و عجله مطالعه كنيد و تازماني كه مطلبي را به درستي فرا نگرفته ايد سراغ مطالعه مطلب ديگر نرويد.

مطالب كتاب غير درسي و درسي به هم پيوسته و مرتبط است، زماني كه يك مطلب را خوب ياد نگرفته ايد، مطالعه و يادگيري مطالب ديگر بادشواري صورت مي گيرد. مطالعه كتا بها بويژه كتا بهاي علمي بايد در كمال دقت و وسواس صورت گيرد.

جهش از مطالعه يك موضوع به موضوعي ديگر، بدون درنظر گرفتن فاصله، سبب مي شود كه دو مطلب درهم آميزد و در نتيجه هيچكدام از دو مطلب به درستي در ذهن فرد باقي نماند. براي تغيير موضوع مطالعه همواره سعي كنيد يك وقفه ايجاد كنيد تا مطالب جديد و پيشين در هم آميخته نشود.

يكي از عوامل عمده اي كه باعث جلوگيري از درك سريع يك متن درهنگام خواندن و مانع حفظ كردن آن مطلب م يشود تداخل آموخته هاي قبلي و بعدي است، يعني مطالب قبلي آموخته شده با مطالب جديد در هم مي آميزد. براي جلوگيري از بروز اين حالت بهترين راه مطالعه تك موضوعي است، يعني در مدتي كه يك مطلب را مي خوانيد از خواندن ساير مطالب خودداري كنيد و تنها ذهن خود را روي همان مطلب متمركز كنيد.

پس از استراحتي كوتاه، موضوع مطالب را تغيير دهيد واين كار باعث عدم تداخل دانسته ها و آموخته هاي جديد مي شود. در صورت مشاهده خستگي از يك موضوع يا يك كتاب ( درسي و غيردرسي)، كتاب ديگري را ( با حفظ فاصله زماني ) محور مطالعه خود قرار دهيد.

يادداشت برداري و خلاصه نويسي

يادداشت برداري و خلاصه نويسي از مهم ترين شيوه هاي درست مطالعه كردن است زيرا اين كار باعث ميشود كه مطالب مهم كتاب همواره در دسترس باشد.

خلاصه نويسي كمك مي كند كه افراد حجم زياد مطالب يك كتاب را يادداشت كنند و با مراجعه به آن در مدت بسيار كوتاهي بخوانند و به خاطر بسپارند. بسياري از مطالب كتاب هايي را كه    مي خوانيم، فرار است و امكان دارد پس از مدتي، از حافظه و ذهن انسان پاك شود.

مطالب را در كاغذهايي كه در اصطلاح به آن فيش مي گويند، يادداشت كنيد. يكي از ويژگي هاي فيش برداري اين است كه مطلب براحتي دردسترس قرار مي گيرد و مي توان در هر زمان مطالب كتابي را مطالعه كرد.

دفتر و دفترچه براي يادادشت اصلا مناسب نيست زيرا بدليل دسته بندي نبودن نوشته ها، پيدا كردن مطلب مورد نظر بسيار دشوار است. يادداشت برداري نبايد بيش از اندازه باشد زيرا خواننده آماتور در صورت زياد نوشتن از يادداشت برداري و حتي خواندن كتاب باز مي ماند.

براي خط كشيدن زير مطالب مهم كتاب از مداد استفاده كنيد تا امكان پاك كردن آن وجود داشته باشد.

پس از يك ساعت مطالعه ١۵ دقيقه استراحت كنيد و براي آرامش خود، به بيرون برويد و يا از اتاق مطالعه به فضاي بيرون بنگريد و سعي كنيد به فضاهاي طبيعي و دور دست چشم بدوزيد.

متاسفانه در مدرسه و دانشگاه چيزي راجع به چگونه درس خواندن نمي آموزند . يادگيري و مطالعه ، رابطه اي تنگاتنگ و مستقيم با يكديگر دارند، تا جايي كه مي توان اين دو را لازم و ملزوم يكديگر دانست. براي اينكه ميزان يادگيري افزايش يابد بايد قبل از هرچيز مطالعه اي فعال و پويا داشت .

شيوه صحيح مطالعه ،چهار مزيت عمده زير را به دنبال دارد:

۱ – زمان مطالعه را كاهش ميدهد.

۲ – ميزان يادگيري را افزايش ميدهد .

۳ –  مدت نگهداري مطالب در حافظه را طولاني تر مي كند.

۴ – بخاطر سپاري اطلاعات را آسانتر مي سازد.

براي داشتن مطالعه اي فعال وپويانوشتن نكات مهم درحين خواندن ضروري است تابراي مرورمطالب،دوباره كتاب رانخوانده ودر زماني كوتاه ازروي يادداشتهاي خودمطالب رامرور كرد .

يادداشت برداري ، بخشي مهم و حساس از مطالعه است كه بايد به آن توجهي خاص داشت . چون موفقيت شما را تا حدودي زياد تضمين خواهد كرد و مدت زمان لازم براي يادگيري را كاهش خواهد داد. خواندن بدون يادداشت برداري يك علت مهم فراموشي است.

 شش روش مطالعه :

خواندن بدون نوشتن ،خط كشيدن زيرنكات مهم، حاشيه نويسي وخلاصه نويسي،

كليد برداري خلاقيت و طرح شبكه اي مغز

۱ – خواندن بدون نوشتن: روش نادرست مطالعه است . مطالعه فرآيندي فعال و پويا است وبراي نيل به اين هدف بايد از تمام حواس خود براي درك صحيح مطالب استفاده كرد. بايد با چشمان خود مطالب را خواند، بايد در زمان مورد نياز مطالب را بلند بلند ادا كرد و نكات مهم را يادداشت كرد تا هم با مطالب مورد مطالعه درگير شده و حضوري فعال و همه جانبه در يادگيري داشت و هم در هنگام مورد نياز ، خصوصا قبل از امتحان ، بتوان از روي نوشته ها مرور كرد و خيلي سريع مطالب مهم را مجددا به خاطر سپرد .

۲ – خط كشيدن زير نكات مهم :اين روش شايد نسبت به روش قبلي بهتر است ولي روش كاملي براي مطالعه نيست چرا كه در اين روش بعضي از افراد بجاي آنكه تمركز و توجه بروي يادگيري و درك مطالب داشته باشند ذهنشان معطوف به خط كشيدن زير نكات مهم مي گردد .حداقل روش صحيح خط كشيدن زير نكات مهم به اين صورت است كه ابتدا مطالب را بخوانند و مفهوم را كاملا درك كنند و سپس زير نكات مهم خط بكشند نه آنكه در كتاب بدنبال نكات مهم بگردند تا زير آن را خط بكشند .

۳ – حاشيه نويسي :اين روش نسبت بدو روش قبلي بهتر است ولي بازهم روشي كامل براي درك عميق مطالب و خواندن كتب درسي نيست ولي مي تواند براي يادگيري مطالبي كه از اهميتي چندان برخوردار نيستند مورد استفاده قرار گيرد.

۴ – خلاصه نويسي : در اين روش شما مطالب را ميخوانيد و آنچه را كه درك كرده ايد بصورت خلاصه بروي دفتري يادداشت مي كنيد كه اين روش براي مطالعه مناسب است و از روشهاي قبلي بهتر مي باشد چرا كه در اين روش ابتدا مطالب را درك كرده سپس آنها را يادداشت مي كنيد اما بازهم بهترين روش براي خواندن نيست .

۵ –  كليد برداري :كليد برداري روشي بسيار مناسب براي خواندن و نوشتن نكات مهم است . در اين روش شما بعد از درك مطالب ، بصورت كليدي نكات مهم را يادداشت مي كنيد و در واقع كلمه كليدي كوتاهترين، راحتترين ،بهترين وپرمعني ترين كلمه اي است كه با ديدن آن، مفهوم جمله تداعي شده و به خاطر آورده مي شود .

۶ – خلاقيت و طرح شبكه اي مغز: اين روش بهترين شيوه براي يادگيري خصوصا فراگيري مطالب درسي است .در اين روش شما مطالب را ميخوانيد بعد از درك حقيقي آنها نكات مهم را به زبان خودتان و بصورت كليدي يادداشت مي كنيد و سپس كلمات كليدي را بروي طرح شبكه اي مغز مي نويسد ( در واقع نوشته هاي خود را به بهترين شكل ممكن سازماندهي مي كنيد و نكات اصلي و فرعي را مشخص مي كنيد ) تا در دفعات بعد به جاي دوباره خواني كتاب ، فقط به طرح شبكه اي مراجعه كرده وبا ديدن كلمات كليدي نوشته شده بروي طرح شبكه اي مغز ، آنها را خيلي سريع مرور كنيد . اين روش درصد موفقيت تحصيلي شما را تا حدود بسيار زيادي افزايش ميدهد و درس خواندن را بسيار آسان مي كند. و بازده مطالعه را افزايش ميدهد.

شرايط مطالعه

(( بكارگيري شرايط u1605 مطالعه يعني بهره وري بيشتر از مطالعه ))

شرايط مطالعه ، مواردي هستند كه با دانستن ، بكارگيري و يا فراهم نمودن آنها ، مي توان مطالعه اي مفيدتر با بازدهي بالاتر داشت و در واقع اين شرايط به شما مي آموزند كه قبل از شروع مطالعه چه اصولي را به كار گيريد ، در حين مطالعه چه مواردي را فراهم سازيد و چگونه به اهداف مطالعاتي خود برسيد و با دانستن آنها مي توانيد با آگاهي بيشتري درس خواندن را آغاز كنيد و مطالعه اي فعالتر داشته باشيد :

۱ – آغاز درست :براي موفقيت در مطالعه ،بايد درست آغازكنيد.

۲ – برنامه ريزي : يكي از عوامل اصلي موفقيت ، داشتن برنامه منظم است .

۳ – نظم و ترتيب: اساس هر سازماني به نظم آن بستگي دارد .

۴ – حفظ آرامش: آرامش ضمير ناخود آگاه را پويا و فعال ميكند.

۵ – استفاده صحيح از وقت :بنيامين فرانكلين، (( آيا زندگي را دوست داريد؟ پس وقت را تلف نكنيد زيرا زندگي از وقت تشكيل شده است. ))

۶ – سلامتي و تندرستي: عقل سالم در بدن سالم است .

۷ – تغذيه مناسب: تغذيه صحيح نقش مهمي در سلامتي دارد.

۸ –  دوري از مشروبات الكلي : مصرف مشروبات الكلي موجب ضعف حافظه مي شود .

۹ – ورزش : ورزش كليد عمر طولاني است .

۱۰ – خواب كافي: خواب فراگيري و حافظه را تقويت مي كند.

 ۱۱ – درك مطلب:آنچه در حافظه بلند مدت باقي مي ماند ، يعني مطالب است .

چند توصيه مهم كه بايدفراگيران علم ازآن مطلع باشند.

۱ –  حداكثر زماني كه افراد مي توانند فكر خود را بروي موضوعي متمركز كنند بيش از ۳۰ دقيقه نيست ، يعني بايد سعي شود حدود ۳۰ دقيقه بروي يك مطلب تمركز نمود و يا مطالعه داشت و حدود ۱۰ الي ۱۵ دقيقه استراحت نمود سپس مجددا با همين روال شروع به مطالعه كرد.

۲ – پيش از مطالعه از صرف غذاهاي چرب و سنگين خودداري كنيد. و چند ساعت پس از صرف غذا مطالعه نمائيد چون پس از صرف غذاي سنگين بيشتر جريان خون متوجه دستگاه گوارش ميشود تا به هضم و جذب غذا كمك كند و لذا خونرساني به مغز كاهش مي يابد و از قدرت تفكر و تمركز كاسته ميشود . از مصرف الكل و دارو هم خودداري فرمائيد همچنين غذاهاي آردي مثل نان و قندي قدرت ادراك و تمركز را كم مي كند نوشابه هاي گازدارهم همينطور هستند.

۳ – ذهن آدمي با هوش است اگر يادداشت برداريد خود را راحت از حفظ و بياد سپاري مطالب مي كند و نيز همزمان نمي توانيد هم مطلبي را بنويسيد و هم گوش دهيد . پس در حين مطالعه لطفا يادداشت برداري ننمائيد .

پشتكار شما معيار مستقيمي است براي اعتقادتان به خودتان وتوانايي تان براي موفق شدن

آگاهي از شيوه هاي صحيح مطالعه و يادگيري:

آگاهي از شيوه هاي صحيح مطالعه و يادگيري چون:تند خواني ، عبارت خواني، خواندن اجمالي ، خواندن تجسمي، و به خواننده كمك مي كند تا تمركز حواس خود را هنگام مطالعه حفظ نمايند

تندخواني:

تند خواني باعث توجه و تمركز بيشتر و فهميدن مطالب و در نتيجه باعث يادگيري بهتر مي شود . فكر و ذهن ما قادر است هزاران كلمه را در دقيقه از خود عبور دهد ولي اگر سرعت مطالعه ما پائين باشد، ذهن وقت اضافي مي آورد و ناچار به اين شاخه وآن شاخه مي پرد و در نتيجه حواس پرتي ايجاد مي شود . اما مطالعه سريع و يا تند خواني فرصت جولان به ذهن نمي دهد و سبب برقراري تمركز حواس هنگام مطالعه مي شود.

عبارت خواني :

عبارت خواني يعني خواندن عبارات و جملات به عوض خواندن كلمات . عبارات خواني به نوع ديگري به تمركز حواس كمك مي كند از اين طريق خواننده بايد با سرعتي كه نزديك به سرعت انديشيدن اوست .

بخواند، اگر سرعت آنقدر كم باشد كه ذهن از حالت فعال بودن باز بماند ، احساس دلزدگي ايجاد مي شود و چيزهاي ديگري ذهن فرد را مشغول مي كند و از روند مطالعه خارج مي شود . بنا بر اين اگر سرعت خواندن با سرعت انديشيدن هماهنگ باشد باعث افزايش تمركز حواس مي شود.

خواندن اجمالي:

روش خواندن اجمالي مبتني است بر يك نمونه گيري سريع از نكات اساسي و صرف نظر كردن از جزئيات، در اين روش خواننده مطالب را سازمان بندي مي كند ، آنگاه هدف از مطالعه خود را مشخص نموده و مقدار زمان مطالعه و ميزان دشواري كتاب را تخمين مي زند و سپس از طريق سئوال كردن كنجكاوي ، علاقه، دقت و تمركز حواس فرد ، افزايش ميابد.

خواندن تجسسي:

منظور از روش تجسسي طرح انواع سئوالات جزئي و كلي و مطالعه عميق و اثر بخش در جهت دست يافتن به پاسخ اين سئوالات است كسي كه به دنبال چيزي مي گردد به احتمال بيشتري آن چيز را پيدا مي كند لذا هدف خواندن تجسسي افزايش دامنه تمركز و درك عميق تر معاني است . به همين دليل خواندن تجسسي تمركز حواس و علاقه فرد را افزايش مي دهد و به او كمك مي كند تا مطالب دشوار را تجزيه و تحليل نموده و آنها را بهتر بفهمد. فهميدن مطالب موجب تحكيم آنها در حافظه مي شود پس خواندن تجسسي براي غلبه بر تنبلي ، حالت كسلي، پرتي حواس، از طريق تحريك حس كنجكاوي و شركت فعالانه در مطالعه به كار مي رود.

جديت در مطالعه:

به محض نشستن پشت ميز مطالعه خواندن را با جديت شروع كنيد ، چرا كه اگر سريع مشغول به كار مطالعه شويد ، تمركز حواس زود به دست مي آيد اين ضرب المثل چيني را به ياد داشته باشيد كه:   »فتح ستارگاني  كه هزاران فرسنگ از ما دور هستند با بر داشتن قدم اول امكان پذير است  «شك و ترديد حاصلي جز حواس پرتي يا انحراف حواس و تسليم به تخيلات واهي ندارد ، اجازه ندهيد چيزي جز مطالعه ذهن شما را مشغول كند . با خود تصميم بگيريد تا مقدار زماني را براي مطالعه مشخص كنيد و خود را به مدت زماني خاص محدود كنيد . در اين زمان از مطالعه دست نكشيد ، به مطالعه ادامه دهيد ، اما زمان مطالعه را طولاني نكنيد بيهوده وسواس به خرج ندهيد ، بهانه تراشي نكنيد به خود تلقين كنيد كه فرد با اراده اي هستيد و مي توانيد هر درسي را به خوبي ياد بگيريد. جدي باشيد و با علاقه و انگيزه مطالعه كنيد تا هنگام مطالعه دچار حواس پرتي نشويد.

استفاده از رهنما:

يكي از شيوه هاي برقراري تمركز حواس، استفاده از يك رهنما چون ؛ انگشت سبابه، مداد و به هنگام مطالعه است . زيرا استفاده از يك رهنما هنگام مطالعه باعث تمركز حواس بهتر ، افزايش سرعت مطالعه، عادت به روان خواندن، جلوگيري از برگشت دوباره خواني و اتلاف وقت و جلوگيري از خستگي چشم و ذهن مي شود.

خط كشيدن زير مطالب مهم:

استفاده از اين روش يكي از شايعترين راهبردي است كه اغلب دانش آموزان و دانشجويان از آن استفاده مي كنند.

لذا هنگام مطالعه بايد با استفاده از يك مداد ، ايده ها و مطالب مهم و اساسي را علامتگذاري نمود. زيرا براي مشخص نمودن ايده ها و مطالب مهم و اساسي و خط كشيدن زير آنها لازم است با تمركز حواس و دقت خاصي به مطالعه مشغول شد. پس خط كشيدن زير مطالب مهم باعث برقراري تمركز حواس و جلوگيري از حواس پرتي مي شود

ياداشت برداري هنگام مطالعه:

ياداشت برداري نوعي تكرار درس است كه هم سبب تمركز حواس و هم موجب بيشتر به خاطر سپردن مطالب مي شود . ياداشت برداري خوب ، كاري جدي و فعال است كه با انديشيدن ملازمه دارد ، لذا براي ياداشت برداري بايد هنگام مطالعه فعال بود و لازمه فعال بودن ، داشتن تمركز حواس است و براي برقراري تمركز حواس جهت نوشتن ، هماهنگي چشم و مغز به منزله نوعي يادگيري تجسمي چند بعدي با قدرتي بي نظير است كه تمركز حواس را تقويت نموده و فهم مطالب و سرعت يادگيري را افزايش مي دهد.

اگر خواهان تغيير باشيد با عزم راسخ وارد عمل شويد ، درمقابل مشكلات پايداري كنيد وخود را  موظف بدانيد تا براي آنچه نياز داريد خودتان را بسازيد اعتماد به نفس وموفقيت شما اجتناب ناپذير خواهد بود.

پيشنهادات:

سعي كنيد با ايجاد انگيزه هاي نيرومند و در نظر گرفتن اهدافي كه برايتان مهم و جالب توجه است نسبت به مطالعه در خود شوق و علاقه ايجاد كنيد. زيرا علاقه داشتن نسبت به موضوعي سبب تمركز حواس در هنگام مطالعه آن موضوع مي شود.

موقعيتهايي كه نمي توانيد در آنها تمركز حواس داشته باشيد ، تجزيه و تحليل كنيد ، احساسات خود را مورد بررسي قرار دهيد و بدانيد كه چه عواملي افكار شما را دگرگون مي كنند. افكار منفي و بيمارگونه را از خود دور كنيد و هر موقعيت را تا حدي كه مي توانيد به طور منطقي تعبير و تفسير كنيد.

موضوعهاي مطالعاتي خود را تقسيم بندي كنيد يعني هر موضوعي را كه مي خواهيد مطالعه كنيد، آن را به قسمتهاي كوچكتر تقسيم كرده و به تدريج در زمانهاي مختلفي آنها را مطالعه كنيد.

هر وقت مصمم شديد مطالعه كنيد يا كار ديگري انجام دهيد ، بكوشيد بر عزم خود پا بر جا باشيد تا آن كار را به اتمام برسانيد .

زمانهاي مطالعه خود را با فعاليتهاي متنوع تقسيم نمائيد تا اينكه بتوانيد تمركز حواس خود را براي مدت زمان طولاني تري حفظ كنيد و مطالعه را در آن ساعت از روز انجام دهيد كه براي شما مناسب تر است .

استفاده از يك استراحت كوتاه در هر ساعت، انرژي لازم براي حفظ تمركز حواس را براي مدت زماني طولاني تري در اختيار فرد مي گذارد.

هركاري به جاي خويش نيكوست پس برنامه مطالعاتي داشته باشيد و براي هر كاري وقت به خصوص تعيين كنيد.

با آگاهي ازفنون مطالعه بكارگيري آنها در هنگام مطالعه در خود ايجاد تمركز كنيد زيرا كاربرد فنوني كه خواننده را در عمل مطالعه فعال مي سازد، كليد اساسي ايجاد تمركز است.

به جاي اينكه بكوشيد دنياي خارج را تغيير دهيد ، خود را تغيير دهيد و لازم نيست كه ديگران ويا رفتار آنها را مطابق دلخواه خويش تغيير داده شوند.

چند برگ كاغذ روي ميز مطالعه خود داشته باشيد و مواردي از افكار منحرف كننده و مزاحم را ياداشت كنيد و بعد از مطالعه نسبت به حل آنها در حد امكان اقدام نمائيدممكن است حواس پرتي شما ناشي از گرسنگي و تشنگي شديد، بي خوابي ، خستگي، و يا علت يا علل دروني ديگري باشد، در چنين موقعيتي هرگز مطالعه نكنيد.

هنگام مطالعه لباس راحتي به تن كنيد ، لباسي كه نه بسيار زبر باشد نه بسيار نرم ، نه بسيار گشاد باشد نه بسيار تنگ.

مطالعه در حالتهايي نظير دراز كشيدن ، به پشت خوابيدن، در حال راه u1585 رفتن تكيه زدن به ديوار و امثال اينها مفيد نمي باشد. زيرا در چنين موقعيتهايي نمي توان تمركز حواس خود را حفظ نمود ، بنا بر اين هنگام مطالعه سعي شود خم شدن كمر عادت نشود و فاصله كتاب تا چشم سي سانتيمتر باشد محركهاي محيطي از قبيل صداي راديو، تلويزيون، تيلفون، وكه باعث حواس پرتي شما مي شوند از موقعيت مطالعه خود حذف كنيد.

بهترين وضعيت براي درس خواندن نشستن پشت ميز مطالعه مي باشد و بدترين وضعيت درازكش مي باشد چرا كه در اين وضعيت، فرد سريع از حال و هواي مطالعه خارج مي شود و تمركز حواس خود را از دست مي دهد

محل مطالعه بايد از هر نظر مانند نور ، دما، درجه حرارت و مناسب باشد انگيزه بسيار بالايي براي مطالعه داشته باشيد زيرا افرادي كه داراي انگيزه بسيار بالايي هستند مي توانند تمركز حواس خود را براي چندين ساعت حفظ كنند.

اگر كارهاي مختلف را به راههاي مختلف آزمايش كنيد واز هر تلاشتان چيزي ياد بگيريد سرانجام  بايد موفق شده باشيد

 تعيين زمان و مكان مطالعه:

يكي از راه هاي برقراري تمركز حواس اين است كه مطالعه در آن ساعت از روز انجام گيرد كه براي فرد مناسبتر است. اما تعيين مناسبترين زمان براي مطالعه كاري دشوار است و به عادات فردي بستگي دارد.

برخي افراد عادت دارند تا نيمه هاي شب بيدار بمانند و با استفاده از سكوت و آرامش شبانه با خيالي راحت و آسوده مطالعه كنند برخي ديگر عادت دارند شب زود بخوابند و صبح زود از خواب بيدار شوند وبه مطالعه بپردازند. با اين توصيف تعيين زمان و مقدار مطالعه باعث آگاهي از تمام زمينه مطالعه ، برقراري تمركز حواس، عدم سردرگمي، جلوگيري از اتلاف وقت و انرژي و فهم بهتر مطالب مي شود.

  وا لتر پارك در كتاب خود به نام »چگونه درس بخوانيم؟« چنين مي نويسد: موفقيت يا عدم موفقيت شما  در تحصيلات دانشگاهي ، مستقيما به اين امر بستگي دارد كه چگونه از وقت خود استفاده مي كنيد ؟

موفقيت در دانشگاه و البته در مقاطع تحصيلي پايين تر نيز بستگي به استفاده اشتباه از زمان دارد محيط آشناي يك اتاق مشخص، در حين مطالعه موجب انصراف كمتر و تمركز بيشتر حواس مي شود ،زيرا  لوازم آن اتاق هر روز پيش چشم شما است و كمتر توجهتان را به خود جلب مي كند . به علاوه اگر هر روز به وقت مطالعه در اتاق معيني بوديد كم كم ذهنتان عادت مي كند كه به محض رسيدن به آن اتاق آماده تمركز حواس و فراگيري شود بنا براين ثابت بودن مكان مطالعه و مشخص بودن آن به علت دسترسي به آن و فراهم بودن وسايل مورد نياز از قبيل كتب درسي ، دفاتر، كتاب لغت، خط كش، قلم و نظاير آن جهت مطالعه موجب تمركز حواس بيشتر و آمادگي ذهني هنگام مطالعه مي شود. پس يكي از بهترين راه هاي برقراري تمركز اختصاص دادن يك اتاق مجهز به آنچه لازم داريد ، در موقع مطالعه است. اين اتاق خيلي زود مناسب تمركز و يادگيريتان شده و كار شما را به طور خودكار راحت تر مي كند و بعد برايتان يك عادت مفيد مي شود. » براي داشتن تمركز به هنگام مطالعه ابتدا بايد خود را از دنياي خارج جدا كنيد و محيط مناسبي براي مطالعه بر گزينيد. چنين محيطي بايد آرام، روشن و داراي هواي مناسب باشد. هيچ چيز به اندازه سر و صدا ، خسته كننده و مانع تمركز حواس نيست. ايجاد محيط كار مناسب، به دليل ايجاد آرامش و شرايط مناسب اهميت دارد و زمينه اي است براي تمركز و دقت«  يادبگير كه بگويي» نه :

 زماني كه تصميم گرفتيد بايد مطالعه كنيد اما دوستان يا هم اتاقي هاي شما در خواست مي كنند كه دور هم جمع شوید؛ هنر گفتن » نه«  را در خود تقويت كنيد . اگر اين اراده در شما ضعيف است ، مي توانيد روي در اتاق مطالعه خود بنويسيد» مزاحم نشويد« اگر موفق نشديد    مي توانيد كارهاي ديگري انجام دهيد كه نشان دهد شما دوست نداريد كه كسي باعث از هم گسيختن افكار شما شود.

ترك افكار منفي و داشتن افكار مثبت:

مطالعه عميق و يادگيري ثمر بخش وقتي حاصل مي شود كه فرد تصور مثبتي از خود داشته باشد و به خود اعتماد كند . زيرا اعتماد به خود در موفقيت مؤثر است و مهارت را بيشتر و نيرو را افزايش داده و مغز را سالمتر مي كند . وقتي مي خواهيد كاري انجام دهيد از گفتن كلماتي همانند : نمي خواهم ، نمي دانم، نمي توانم بپرهيزيد. جمله » اين كار محال است«  را از دفتر زندگي خود خط بزنيد ، ترس و بدگماني و بي ارادگي را از ذهن خود دور كنيد . هرگز به خويشتن اجازه ندهيد كه هيجانات و افكار منفي شما را در خود غرق سازد و تمركز حواس شما را مختل كند. اعتماد به نفس داشته باشيد و پيوسته به نزد خود تكرار كنيد كه قادر به انجام كار هستم ، مي توانم انجام دهم و بايد انجام دهم . بدين طريق تفكر مثبت را در خود پرورش دهيد.

قوي بودن اعتماد به نفس احساس شعف و شادي را در شما بوجود مي آورد و در حالت شادماني از تمركز حواس خوبي برخورداريد. بهتر فكر مي كنيد، بهتر مطالعه مي كنيد و نتيجه كارتان بهتر مي شود.

مارگريت كوربت مي نويسد»  انسان در بحر انديشه هاي خوشايند حافظه بهتري پيدا مي كند و ذهن در حالت آرامي قرار مي گيرد و ميل به يادگيري را در خود بوجود مي آورد«  لذا خود پنداري مثبت مهمترين كمك براي تمركز و يادگيري است اگر بتوانيم تصورات غلط ومنفي را از ذهن خود دور نموده و تصورات مثبت را جايگزين كنيم ، مي توانيم علاقه به مطالعه و يادگيري را در خود ايجاد كنيم چرا كه علاقه به مطالعه شرايط اصلي و اساسي ايجاد تمركز حواس به هنگام مطالعه است .آلفردآدلر روانشناس مشهور ، در دوره جواني در درس رياضي بسيار ضعيف بود . معلمش اين موضوع را با والدينش در ميان گذاشت آنها باور كردند كه آد لر در درس رياضي ضعيف است ، آدلر هم اين موضوع را پذيرفته بود . يكي از روزها كه معلم مسئله اي را روي تخته نوشته بود و شاگردان كلاس از حل مسئله عاجز مانده بودند ، آدلر جواب مسئله را پيدا كرد ، پاي تخته رفت و در ميان حيرت همگان مسئله را حل كرد . فهميد كه توانايي درك و فهم مطالب درس رياضي را دارد ، استعدادش را باور كرد، تصورات مثبت را جايگزين تصورات منفي كرد و از آن به بعد يكي از دانش آموزان ممتاز درس رياضي شد

 طرح سئوال:

طرح سئوال يكي از شيوه هاي مطالعه دقيق و فعالانه است كه در تمام اوقات مطالعه، مفيد است. طرح سئوال پيش از مطالعه دقيق، فرد را وادار مي كند تا به طور فعالانه و با تمركز و دقت كافي و با انگيزه و علاقه به مطالعه بپردازد . طرح سئوال هنگام مطالعه يكي از روشهايي است كه خواننده را فعال و به طور عمقي او را در گير مطالعه مي كند وسبب برانگيختن جديت و تلاش وي به هنگام مطالعه مي شود و فرد براي يافتن پاسخ به سئوالات بايستي تمركز حواس خود را حفظ نمايد ، زيرا در هنگام مطالعه ، نمي توان بدون تمركز پاسخ سئوالات را پيدا كرد. بعد از خواندن مطالب با طرح سئوال مي توان ميزا ن فراگيري خود را ارزش يابي نموده و به نقاط قوت و ضعف خود پي برد و سبب ايجاد نظر انتقادي نسبت به مطالب در فرد مي شود.

خواننده در مطالعات بعدي براي از بين بردن نقاط ضعف خود با دقت و تمركز بيشتري مطالعه مي كند.

موفقيت بزرگ نتيجه ي ساعتها- ماهها وسالهاي بيشمار آماده سازي وتلاش بسيار با هدف  عالي شدن در آنچه كه انجام ميدهيد ، ميباشد

رهنمودهايي براي امتحاني كه پيش روداريد :

۱ – روز قبل ازامتحان ، ازمطالعه ومرور دروس خودداري كنيد . مرور روز قبل ، اضطراب آور است .

۲ –  مكان امتحان را از نزديك ببينيد .

۳ – چنانچه تجربه قبلي ازكنكور داريد ، محل وشرايط قبلي رابررسي كنيد.

۴ – موقعيت مشابه را درذهن تصوركنيد وسعي كنيد u1576 با روش آرامش عضلاني خود را آرام كنيد.

۵ – اگر اضطراب شما بيش ازحد است ونياز به حمايت هاي دارويي داريد ، اقدام كنيد.

۶ – روز قبل ازامتحان مواد انرژي بخش مانند شير، خرما واستفاده كنيد.

۷ –  بدانيد شما كه تلاشتان را انجام داده ايد، نتيجه مطلوب عايدتان مي گردد .

۸ – خود را در حالي كه راحت نشسته ايد و به سوالات پاسخ مي دهيد ، تصور كنيد واحساس خود را پس ازاينكه موفق شده ايد ،ببينيد .

۹ –  به خود آرامش دهيد و مثبت بينديشيد ، با نام خدا جلسه راشروع كنيد و به او توكل كنيد.

۱۰ – قبل ازشروع جلسه ، ازپرسش وپاسخ درسي به هرشكل خودداري كنيد.

۱۱ –  هنگام پاسخگويي ، فقط به پاسخ دادن توجه كنيد، توجه خود را به شرايط محيطي كاهش دهيد .

يكي از شايع ترين مشكلها، عدم تمركز حواس در كلاسهاي درس، جلسات سخنراني، سمينارها و كنفرانس هاست.

وکلام آخر آن که:

نا امید مباش، توکل بر خدا، همان خدایی که تا کنون راهت را نشان داده، تنهایت نمی گذارد و اینجاست که امید، ما رازنده نگه میدارد و همه سختی ها را بر ما آسان میکند.

توکلت علی اله

برگرفته از سایت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

افزودن دیدگاه