از فوتسال چه می دانید

0
974

فوتسال چیست

فوتسال بازی فوتبالی است که داخل سالن انجام می شود و قوانین آن با فوتبال متفاوت است. قوانین فوتسال را می توان در غالب ۱۸ قانون مورد بررسی داد که  در ادامه به بررسی قوانین فوتسال می پردازیم.

قوانین فوتسال:

قانون اول: زمین بازی

مشخصات و نکات قابل توجه با رسم شکل توضیح داده شده است.

تذکر: ورود و خروج بازیکنان در هنگام تعویض باید از محدوده مشخص شده در زمین انجام شود.

قانون دوم: توپ

محیط توپ حد اقل ۶۲ و حد اکثر ۶۴ سانتیمتر و وزن توپ ۳۹۰ تا ۴۳۰ گرم و به عبارتی توپ نمره ۴ و هنگامی توپ را از ارتفاع ۲ متری به زمین بیندازیم نباید بیشتر از ۶۵ و کمتر از ۵۵ سانتیمتر از زمین مسابقه جهش نماید.

قانون سوم: تعداد بازیکنان

یک مسابقه با شرکت دو تیم نباید بیش از ۵ بازیکن برای هریک از تیم ها باشد و از این ۵ نفر یک نفر دروازه بان که لباسی متفاوت با سایر بازیکن ها باید داشته باشد.

تذکر: بازی با ۵ نفر برای هر تیم شروع می شود و در صورت اخراج بازیکن از هر تیم، اگر تعداد بازیکن تیم کمتر از دو نفر باشد بازی تعطیل می شود.

۱ حد اکثر بازیکن ذخیره برای هر تیم ۷ نفر است

۲ تعداد تعویض سیار نامحدود است حتی دروازه بان

۳ عمل تعویض زمانی خاتمه می یابد که بازیکن جانشین وارد زمین شود

۴ در صورتیکه در جریان بازی تعویض سیار بازیکن جانشین قبل از اینکه بازیکن تعویضی کامل زمین را ترک کند وارد زمین شود. داور بازی را قطع کرده بازیکن تعویضی را بیرون بفرستد  به بازیکن جانشین اخطار دهد و ادامه بازی با یک ضربه آزاد غیر مستقیم به نع تیم مقابل از محل توقف توپ آغاز شود.

قانون چهارم: وسایل بازیکن

استفاده از کفش مخصوص برای بازیکن اجباری بوده و در صورت نقض این قانون بازیکن به بیرون از زمین فرستاده می شود و با تکمیل وسایل هنگامی که بازی متوقف باشد وارد زمین می شود.

قانون پنجم: جهت اداره بازی یک داور یا سر داور تعیین می شود

داور یا سر داور از اول بازی تا پایان بازی قدرت اداره بازی را دارد و در هر موردی که در ارتباط با بازی باشد تصمیم و نتیجه گیری نهایی با اوست و در صورتیکه وقت نگهدار نباشد این وظیفه نیز بر عهده داور یا سر داور می باشد.

قانون ششم: کمک داور ( داور دوم )

برای هر مسابقه کمک داور یا همان داور دوم تعیین می شود و در طرف مقابل ( روبروی ) داور اصلی انجام وظیفه می کند و همان قدرت اجرایی را دارد و علاوه بر آن باید تمامی وقایعی را که قبل از بازی، در حین بازی و بعد از آن رخ می دهد ثبت و گزارش نماید و همچنین در صورت نبود وقت نگهدار وظیفه دارد دو دقیقه اخراجی بازیکنان و تایم یک دقیقه را محاسبه نماید و بر تعویض سیار نظارت دارد تا صحیح انجام شود.

در صورتیکه کمک داور دخالت های بی مورد داشته باشد از طرف داور اصلی از کار معاف می شود و شخص دیگری جانشین او می شود و شخص جدید مورد را گزارش می کند.

تذکر: در صورت وجود اختلاف نظر بین داور اصلی و کمک داور، سر داور ( داور اصلی ) حاکم خواهد بود.

قانون هفتم: وقت نگهدار:

در خارج از زمین بازی در امتداد خط میانی در منطقه تعویض بازکنان قرار می گیرد. وظایف او نگهداری وقت باز ی، ۲ دقیقه اخراجی، یادداشت تایم اوت ها، دادن علامت تایم اوت به داوران، اعلام زمان بازی با صوت به داوران، یادداشت ۵ خطای اول هر تیم در هر نیمه که توسط داوران اعلام شده، ثبت شماره گلزنان و بازیکنان اخراجی و اخطاری و تایم اوت ها می باشد.

قانون هشتم: مدت بازی

مدت بازی دو وقت ۲۰ دقیقه ای و زمان استراحت بین دو نیمه ۱۵ دقیقه می باشد. هر تیم می تواند در هر نیمه یک تایم اوت درخواست کند ( در بازی ها در وقت اضافی تایم اوت وجود ندارد ).

قانون نهم: شروع بازی

برنده قرعه اختیار انتخاب زمین و بازنده قرعه ضربه شروع بازی را می زند. ضربه شروع به داخل زمین حریف با علامت داور اصلی بوده که فاصله بازیکن با توپ ۳ متر خواهد بود. ضربه شروع را می توان مستقیماً گل کرد.

قانون دهم: توپ در بازی و خارج از بازی

وقتی توپ خارج از بازی به طور کامل از خط طولی یا عرضی چه از هوا و چه از زمین گذشته باشد. برخورد توپ به سقف سالن اوت اعلام شده و ادامه آن روی خط طولی نزدیکتر می باشد که توسط حریف زده می شود.

قانون یازدهم: روش به دست آمدن گل

وقتی تمام توپ از خط دروازه بین تیرهای عمودی و افقی عبور کرده باشد به شرطی که بازیکن مهاجم توپ را با دست یا بازو، پرتاب، حمل و یا هل نداده باشد گل است.

قانون دوازدهم: خطاها و رفتارهای ناشایست

هرگاه بازیکنی سهواً از روی بی احتیاطی یا نیروی نامتعادل یا بیش از اندازه ۱۱ خطای زیر را مرتکب شود یک ضریه آزاد مستقیم و یا یک ضربه پنالتی ( اگر داخل محوطه جریمه باشد ) به نفع تیم مقابل گرفته می شود

خطاها: لگد زدن، پشت پا زدن، پریدن از روی حریف، تنه شدید و خطرناک، تنه از پشت به حریف، تف انداختن، زدن حریف، گرفتن حریف، هل دادن حریف، با شانه به حریف حمله کردن، تکل کردن

خطاهایی که منجر به اخطار می شود:

۱ – مرتکب شدن رفتار غیر ورزشی

۲ – اعتراض به تصمیم داور با گفتار و کردار

۳ – نقض مکرر قوانین بازی از طرف بازیکن

۴ – به تأخیر انداختن شروع مجدد بازی

۵ – عدم رعایت فاصله مناسب هنگا شروع مجدد بازی، ضربه آزاد و ضربه کرنر توسط حریف

۶ – ورود به زمین بدون اجازه داور

۷ – ترک زمین بدون اجازه داور

خطاهایی که منجر به اخراج می شود

۱ – در بازی مرتکب خطای شدید شود

۲ – برخوردی زننده و نامناسب داشته باشد

۳ – انداخت تف روی حریف و یا هر فرد دیگری

۴ – محرم کردن حریف از یگ گل یا موقعیت گل با ضربه زدن عمدی با دست

۵ – موقعیت گل آشکار و صدرصد حریف را در داخل محوطه جریمه و پیشروی، با خطای آزاد مستقیم سلب نماید

۶ – به زبان آوردن کلمات توهین آمیز

۷ – گرفتن اخطار دوم در طول یک مسابقه

تذکر: بازیکن اخراجی توسط داور بازی حتماً به رخکن هدایت شود و بعد از ۲ دقیقه تیم می تواند بازیکن دیگری را جایگزین او نماید.

قانون سیزدهم: ضربه آزاد

تحت عنوان دو دسته ضربه آزاد مستقیم و ضربه آزاد غیر مستقیم می باشد. در ضربه آزاد مستقیم می توان به حریف گل زد.

قانون چهاردهم: خطاهای جمع شده

در صورتی که خطاهای یک تیم در هر نیمه به ۵ رسیده باشد ( از خطاهای ۱۱ گانه آزاد مستقیم ) و ( کلیه خطاهای قانون ۱۲ ) از آن به بعد اگر یکی از خطاهای قانون ۱۲ را مرتکب شود خطای ششم یک ضربه آزاد مستقیم از نقطه پنالتی دوم یا محل وقوع خطا ( اگر محل خطا بین نقطه پنالتی دوم و دروازه حریف باشد ) بدون تشکیل دیوار دفاعی به صورت مستقیم زده می شود. مهاجمین و مدافعین باید فاصله ۵ متر را رعایت کنند. ( خط فرضی نقطه پنالتی فاصله باید رعایت گردد ).

تذکر: اگر خطای ششم عقبتر از نقطه پنالتی دوم بود، توپ به نقطه پنالتی دوم منتقل شده ضربه زده می شود ( حق پاس دادن را ندارند ).

قانون پانزدهم: ضربه پنالتی

از نقطه پنالتی زده می شود. زننده ضربه باید مشخص باشد. ضربه حتماً باید به طرف جلو ( دروزاه حریف ) زده شود.

قانون شانزدهم: ضربه اوت

هرگاه تمام توپ از خط طولی از زمین یا هوا عبور کند توپ باید از محلی که خارج شده توسط تیم مقابل با پا به داخل زمین زده شود. زننده توپ ساکن روی خط طولی یا خارج از زمین و خط طولی باشد و بازیکن تیم مقابل حد اقل ۵ متر از محل ضربه باید فاصله داشته باشد از ضربه اوت نمی توان مستقیم گل زد.

قانون هفدهم: پرتاب اوت دروازه

پرتاب اوت دروازه در بازی هنگامی است که توپ توسط دروازه بان با دست بیرون از محوطه جریمه قرار گیرد. پرتاب اوت دروازه خطای ۴ ثانیه ندار.

برگشت اوت دروازه به دروازه بان توسط مدافع ( با دست لمس کردن یا کنترل ) یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای حریف از محل ۶ متری انجام می گیرد. با پرتاب اوت دروازه نمی توان مستقیم گل زد.

قانون هجدهم: ضربه کرنر

از ضربه کرنر می توان مستقیم گل زد. خطای ۴ ثانیه دارد، اگر ضربه کرنر به طور صحییح زده نشود ضربه تکرار خواهد شد. در موقع زدن خطاها توپ باید ساکن باشد.

و در آخر

همیشه برنده سکه، صاحب زمین بازی، زننده پنالتی، انتخاب رنگ پیراهن می باشد. تیمی می تواند تایم استراحت بگیرد که صاحب توپ باشد مثل: ضربه کرنر، پرتاب اوت و … دروزاه بان می تواند در زمین حریف بیش از ۴ ثانیه بازی کند. دروازه بان        نمی تواند در جریان بازی مستقیم توپ را با دست وارد دروازه حریف کند. پاس به عقب مادامی محسوب می شود که توپ از ضربه مچ پا به پایین زده شود ( فقط از ناحیه کفش ).

از تیم های مطرح جهان در زمینه فوتسال می توان به تیم های ایران، برزیل، اسپانیا، ایتالیا، روسیه، اوکراین و آرژانتین اشاره نمود

افزودن دیدگاه