كسب موفقيت ساده است

0
795

Warning: Division by zero in /home/digita17/public_html/wp-content/plugins/page-links-single-page-option/addons/scrolling-pagination/scrolling-pagination-functions.php on line 47

كسب موفقيت ساده است

هر انسانی برای نیل به موفقیت به ۲ عامل نیازمند است:

انتخاب یک هدف آرمانی روشن،دست یافتنی و مطلوب برای زندگی

سرلوحه قرار دادن این هدف برای تمام فعالیت های زندگی

 

انسانهای ناموفق یا هدف مشخصی ندارند

| | | Next → |

افزودن دیدگاه