انجام پروژه هاي دانشجويي

0
752

Warning: Division by zero in /home/digita17/public_html/wp-content/plugins/page-links-single-page-option/addons/scrolling-pagination/scrolling-pagination-functions.php on line 47

پروژهای تخصصي مربوط به تکنولوژی آموزشی و ساير رشته هاي وابسته در زمینه های ذیل قابل ارائه و انجام است.

در ذيل عنوان دروسي اصلي و تخصصي كه دانشجويان رشتة تكنولوژي آموزش در طـي دوران      تحصيلات خـود در مقطع كارشناسي ايـن رشته در آنها مهـارت آموزي مي كنند آمده است .

۱ ـ كليات فلسفه

| ← Previous | | | Next → |

افزودن دیدگاه