انجام پروژه هاي دانشجويي

0
764

Warning: Division by zero in /home/digita17/public_html/wp-content/plugins/page-links-single-page-option/addons/scrolling-pagination/scrolling-pagination-functions.php on line 47

۵۰ ـ سمينار در برنامه ريزي درسي

۵۱ ـ سيمنار در تكنولوژي آموزشي  

هدف اصلي تكنولوژي آموزشي سيتسمي كردن آموزش است و در هرجايي كه نياز به آموزش است مي‌تواند حضور داشته باشد و کار اصلی تکنولوژی آموزشی و كار تكنولوژيستهاي آموزشي طراحي سيستماتيك آموزش است.

| ← Previous | | | Next → |

افزودن دیدگاه