از فوتسال چه مي دانيد

0
647

Warning: Division by zero in /home/digita17/public_html/wp-content/plugins/page-links-single-page-option/addons/scrolling-pagination/scrolling-pagination-functions.php on line 47

فوتسال چيست

فوتسال بازی فوتبالی است که داخل سالن انجام می شود و قوانین آن با فوتبال متفاوت است. قوانین فوتسال را می توان در غالب ۱۸ قانون مورد بررسی داد که  در ادامه به بررسی قوانین فوتسال می پردازیم.

قوانین فوتسال:

قانون اول: زمین بازی

مشخصات و نکات قابل توجه با رسم شکل توضیح داده شده است.

تذکر: ورود و خروج بازیکنان در هنگام تعویض باید از محدوده مشخص شده در زمین انجام شود.

قانون دوم: توپ

محیط توپ حد اقل ۶۲ و حد اکثر ۶۴ سانتیمتر و وزن توپ ۳۹۰ تا ۴۳۰ گرم و به عبارتی توپ نمره ۴ و هنگامی توپ را از ارتفاع ۲ متری به زمین بیندازیم نباید بیشتر از ۶۵ و کمتر از ۵۵ سانتیمتر از زمین مسابقه جهش نماید.

| | | Next → |

افزودن دیدگاه